Đi ngược số đông
export
No Image
Đi ngược số đông
Những gì về sách ?
Đi ngược số đông (2015) là hướng dẫn chuẩn xác cho người mới bước vào ngành đầu tư. Những tóm lược này sẽ cung cấp cho bạn tất cả kiến thức bạn cần để bắt đầu đầu tư. Đừng mong rằng bạn sẽ giàu lên chỉ sau một đêm: Đầu tư hiệu quả cần sự kiên nhẫn, kỷ luật và tính hợp lý.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên ngành kinh doanh hoặc tài chính
• Bất cứ ai muốn tìm hiểu qua về ngành đầu tư
• Bất cứ ai đang tìm một kế hoạch để phát triển gia tài của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bogumil K. Baranowski là một chuyên gia về đầu tư tại New York quản lý quỹ đầu tư tư nhân tại Tocqueville Asset Management.
Phụ lục
1
Tìm ra cách để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại.
2
Sở hữu cổ phần là sở hữu một phần của doanh nghiệp để đổi lấy việc tài trợ cho hoạt động của nó.
3
Đầu tư là về tính hợp lý và đúng thời điểm, vì vậy nó không có chỗ cho hành động bằng cảm xúc.
4
Đầu tư thành công là về tính kỷ luật, kiên nhẫn và chỉ sử dụng tiền mà bạn không cần phải chi.
5
Biết các lĩnh vực chuyên môn của bạn và trau dồi thêm kiến thức của bạn liên tục.
6
Quyết định đầu tư có cơ sở phụ thuộc vào sự tối giản và tính chọn lọc.
7
Cẩn thận lựa chọn cổ phiếu các công ty có tính cạnh tranh và có sự ổn định.
8
Thị trường có thể tuột dốc và cao trào chỉ bằng một xu vì vậy lựa chọn tối ưu nhất của bạn là trụ lại trong một thời gian dài.
9
Nhà đầu tư thông minh sẽ đặt an toàn lên đầu tiên - vì vậy hãy mua giá rẻ, bớt kì vọng đi và đa dạng hóa cổ phiếu của bạn.
10
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Đi ngược số đông
Bogumil K. Baranowski
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Đi ngược số đông (2015) là hướng dẫn chuẩn xác cho người mới bước vào ngành đầu tư. Những tóm lược này sẽ cung cấp cho bạn tất cả kiến thức bạn cần để bắt đầu đầu tư. Đừng mong rằng bạn sẽ giàu lên chỉ sau một đêm: Đầu tư hiệu quả cần sự kiên nhẫn, kỷ luật và tính hợp lý.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên ngành kinh doanh hoặc tài chính
• Bất cứ ai muốn tìm hiểu qua về ngành đầu tư
• Bất cứ ai đang tìm một kế hoạch để phát triển gia tài của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bogumil K. Baranowski là một chuyên gia về đầu tư tại New York quản lý quỹ đầu tư tư nhân tại Tocqueville Asset Management.
Danh sách chương
01
Tìm ra cách để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại.
02
Sở hữu cổ phần là sở hữu một phần của doanh nghiệp để đổi lấy việc tài trợ cho hoạt động của nó.
03
Đầu tư là về tính hợp lý và đúng thời điểm, vì vậy nó không có chỗ cho hành động bằng cảm xúc.
04
Đầu tư thành công là về tính kỷ luật, kiên nhẫn và chỉ sử dụng tiền mà bạn không cần phải chi.
05
Biết các lĩnh vực chuyên môn của bạn và trau dồi thêm kiến thức của bạn liên tục.
06
Quyết định đầu tư có cơ sở phụ thuộc vào sự tối giản và tính chọn lọc.
07
Cẩn thận lựa chọn cổ phiếu các công ty có tính cạnh tranh và có sự ổn định.
08
Thị trường có thể tuột dốc và cao trào chỉ bằng một xu vì vậy lựa chọn tối ưu nhất của bạn là trụ lại trong một thời gian dài.
09
Nhà đầu tư thông minh sẽ đặt an toàn lên đầu tiên - vì vậy hãy mua giá rẻ, bớt kì vọng đi và đa dạng hóa cổ phiếu của bạn.
10
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Đi ngược số đông
Bogumil K. Baranowski
Những gì về sách?
Đi ngược số đông (2015) là hướng dẫn chuẩn xác cho người mới bước vào ngành đầu tư. Những tóm lược này sẽ cung cấp cho bạn tất cả kiến thức bạn cần để bắt đầu đầu tư. Đừng mong rằng bạn sẽ giàu lên chỉ sau một đêm: Đầu tư hiệu quả cần sự kiên nhẫn, kỷ luật và tính hợp lý.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên ngành kinh doanh hoặc tài chính
• Bất cứ ai muốn tìm hiểu qua về ngành đầu tư
• Bất cứ ai đang tìm một kế hoạch để phát triển gia tài của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bogumil K. Baranowski là một chuyên gia về đầu tư tại New York quản lý quỹ đầu tư tư nhân tại Tocqueville Asset Management.
Phụ lục
1
Tìm ra cách để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại.
2
Sở hữu cổ phần là sở hữu một phần của doanh nghiệp để đổi lấy việc tài trợ cho hoạt động của nó.
3
Đầu tư là về tính hợp lý và đúng thời điểm, vì vậy nó không có chỗ cho hành động bằng cảm xúc.
4
Đầu tư thành công là về tính kỷ luật, kiên nhẫn và chỉ sử dụng tiền mà bạn không cần phải chi.
5
Biết các lĩnh vực chuyên môn của bạn và trau dồi thêm kiến thức của bạn liên tục.
6
Quyết định đầu tư có cơ sở phụ thuộc vào sự tối giản và tính chọn lọc.
7
Cẩn thận lựa chọn cổ phiếu các công ty có tính cạnh tranh và có sự ổn định.
8
Thị trường có thể tuột dốc và cao trào chỉ bằng một xu vì vậy lựa chọn tối ưu nhất của bạn là trụ lại trong một thời gian dài.
9
Nhà đầu tư thông minh sẽ đặt an toàn lên đầu tiên - vì vậy hãy mua giá rẻ, bớt kì vọng đi và đa dạng hóa cổ phiếu của bạn.
10
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm