Bạn nên thử!
export
No Image
Bạn nên thử!
Những gì về sách ?
Bạn nên thử! (2013) là một nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu sâu hơn về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, cung cấp cho người đọc một loạt các bí quyết và thủ thuật mà họ có thể sử dụng để biến lượt truy cập trang web của mình thành doanh thu.
Ai nên đọc sách này ?
* Bất cứ chủ doanh nghiệp nào muốn tối ưu hóa web của họ.
* Bất cứ ai có hứng thú với Marketing online.
* Các nhà thiết kế web và giám đốc Marketing
Ai viết ra cuốn sách này ?
Chris Goward là nhà sáng lập của WiderFunnel, một tổ chức hỗ trợ tối ưu hóa marketing, chuyên làm việc với các đối tác như Google, Electronic Arts and Babyage.com.
Phụ lục
1
Cuốn sách chứa đựng điều gì? Tìm hiểu cách sử dụng các bài kiểm tra cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của trang web của bạn
2
Tối ưu hóa giúp thăng cấp chuyển đổi sẽ đem lại những lợi nhuận ngầm cho doanh nghiệp của bạn.
3
Rất nhiều trang web tối ưu hóa dựa trên nhận định sai lầm
4
CRO - Conversion Rate Optimization (tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi) đi đôi với SEO
5
Xác định mục đích xây dựng trang web của bạn trước khi bắt đầu thử nghiệm.
6
Mô hình LIFT giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi.
7
Xây dựng một giả thuyết giúp dễ dàng xác thực từng yếu tố
8
Quyền riêng tư được thiết lập đơn giản là chìa khóa để giảm sự lo ngại.
9
Cố gắng giúp khách truy cập của bạn không bị phân tâm.
10
Kiểm tra giả thuyết đi đôi với phân tích kết quả.
11
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Bạn nên thử!
Chris Goward
No Image11 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Bạn nên thử! (2013) là một nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu sâu hơn về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, cung cấp cho người đọc một loạt các bí quyết và thủ thuật mà họ có thể sử dụng để biến lượt truy cập trang web của mình thành doanh thu.
Ai nên đọc sách này ?
* Bất cứ chủ doanh nghiệp nào muốn tối ưu hóa web của họ.
* Bất cứ ai có hứng thú với Marketing online.
* Các nhà thiết kế web và giám đốc Marketing
Ai viết ra cuốn sách này ?
Chris Goward là nhà sáng lập của WiderFunnel, một tổ chức hỗ trợ tối ưu hóa marketing, chuyên làm việc với các đối tác như Google, Electronic Arts and Babyage.com.
Danh sách chương
01
Cuốn sách chứa đựng điều gì? Tìm hiểu cách sử dụng các bài kiểm tra cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của trang web của bạn
02
Tối ưu hóa giúp thăng cấp chuyển đổi sẽ đem lại những lợi nhuận ngầm cho doanh nghiệp của bạn.
03
Rất nhiều trang web tối ưu hóa dựa trên nhận định sai lầm
04
CRO - Conversion Rate Optimization (tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi) đi đôi với SEO
05
Xác định mục đích xây dựng trang web của bạn trước khi bắt đầu thử nghiệm.
06
Mô hình LIFT giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi.
07
Xây dựng một giả thuyết giúp dễ dàng xác thực từng yếu tố
08
Quyền riêng tư được thiết lập đơn giản là chìa khóa để giảm sự lo ngại.
09
Cố gắng giúp khách truy cập của bạn không bị phân tâm.
10
Kiểm tra giả thuyết đi đôi với phân tích kết quả.
11
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Bạn nên thử!
Chris Goward
Những gì về sách?
Bạn nên thử! (2013) là một nghiên cứu khoa học giúp tìm hiểu sâu hơn về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, cung cấp cho người đọc một loạt các bí quyết và thủ thuật mà họ có thể sử dụng để biến lượt truy cập trang web của mình thành doanh thu.
Ai nên đọc sách này ?
* Bất cứ chủ doanh nghiệp nào muốn tối ưu hóa web của họ.
* Bất cứ ai có hứng thú với Marketing online.
* Các nhà thiết kế web và giám đốc Marketing
Ai viết ra cuốn sách này ?
Chris Goward là nhà sáng lập của WiderFunnel, một tổ chức hỗ trợ tối ưu hóa marketing, chuyên làm việc với các đối tác như Google, Electronic Arts and Babyage.com.
Phụ lục
1
Cuốn sách chứa đựng điều gì? Tìm hiểu cách sử dụng các bài kiểm tra cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của trang web của bạn
2
Tối ưu hóa giúp thăng cấp chuyển đổi sẽ đem lại những lợi nhuận ngầm cho doanh nghiệp của bạn.
3
Rất nhiều trang web tối ưu hóa dựa trên nhận định sai lầm
4
CRO - Conversion Rate Optimization (tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi) đi đôi với SEO
5
Xác định mục đích xây dựng trang web của bạn trước khi bắt đầu thử nghiệm.
6
Mô hình LIFT giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi.
7
Xây dựng một giả thuyết giúp dễ dàng xác thực từng yếu tố
8
Quyền riêng tư được thiết lập đơn giản là chìa khóa để giảm sự lo ngại.
9
Cố gắng giúp khách truy cập của bạn không bị phân tâm.
10
Kiểm tra giả thuyết đi đôi với phân tích kết quả.
11
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm