Công thức của hạnh phúc
export
No Image
Công thức của hạnh phúc
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách là kết quả của cuộc hành trình mang tính cá nhân của cựu Giám đốc kinh doanh Google X, Mo Gawdat để hiểu bản chất của hạnh phúc và cách đạt được nó. Bằng cách vay mượn ý tưởng từ nhiều tôn giáo trên thế giới và áp dụng óc phân tích của riêng mình vào vấn đề, Gawdat đã đi đến một công thức cho hạnh phúc.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cố gắng kiếm tìm hạnh phúc
- Bất cứ ai muốn hiểu tại sao thực tế có thể khó hiểu như vậy
- Những người đang tìm kiếm một tấm gương sống lạc quan, vui vẻ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mo Gawdat là một kỹ sư, doanh nhân và là người sáng lập hơn 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh ấy đã làm việc với nhiều vai trò tại Microsoft và là cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X. Đây là cuốn sách đầu tiên của anh ấy.
Phụ lục
1
Khám phá công thức của hạnh phúc thực sự.
2
Hạnh phúc là sự vắng mặt của bất hạnh, gây ra bởi sự trình bày sai lệch và hiểu sai về thực tế.
3
Không phải là tiếng nói trong đầu, bạn mới là người quan sát cuộc sống của chính bản thân mình.
4
Điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn thực sự không biết gì và thời gian là một phát minh của con người.
5
Bạn không thực sự có nhiều quyền kiểm soát cuộc sống của mình và nỗi sợ hãi của bạn thường là vô căn cứ.
6
Bộ não của chúng ta có xu hướng nhìn thấy mặt tiêu cực của mọi thứ, áp dụng quá nhiều bộ lọc, giả định và dự đoán.
7
Chúng ta có xu hướng trau chuốt ký ức, áp dụng quá nhiều nhãn mác, không chịu nổi cảm xúc của mình và phóng đại mọi thứ.
8
Cuộc sống hiện đại quan tâm quá nhiều đến hành động và tốc độ, nhưng nhận thức bình tĩnh về khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc.
9
Mọi thứ đang và sẽ luôn thay đổi, vì vậy hãy từ bỏ cảm giác kiểm soát của bạn và đi theo dòng chảy.
10
Tình yêu vô điều kiện là cảm xúc quan trọng nhất, vì nó không có kỳ vọng và do đó không gây thất vọng.
11
Cái chết là một phần cơ bản của sự tồn tại. Sự chấp nhận thay vì sợ hãi sẽ cho phép bạn đón nhận cuộc sống một cách đúng đắn.
12
Trong trường hợp không có bằng chứng và tỷ lệ cược áp đảo đáng ngạc nhiên, có lẽ sẽ có một thiết kế cho Vũ trụ…
13
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Công thức của hạnh phúc
Mo Gawdat
No Image13 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách là kết quả của cuộc hành trình mang tính cá nhân của cựu Giám đốc kinh doanh Google X, Mo Gawdat để hiểu bản chất của hạnh phúc và cách đạt được nó. Bằng cách vay mượn ý tưởng từ nhiều tôn giáo trên thế giới và áp dụng óc phân tích của riêng mình vào vấn đề, Gawdat đã đi đến một công thức cho hạnh phúc.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cố gắng kiếm tìm hạnh phúc
- Bất cứ ai muốn hiểu tại sao thực tế có thể khó hiểu như vậy
- Những người đang tìm kiếm một tấm gương sống lạc quan, vui vẻ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mo Gawdat là một kỹ sư, doanh nhân và là người sáng lập hơn 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh ấy đã làm việc với nhiều vai trò tại Microsoft và là cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X. Đây là cuốn sách đầu tiên của anh ấy.
Phụ lục
1
Khám phá công thức của hạnh phúc thực sự.
2
Hạnh phúc là sự vắng mặt của bất hạnh, gây ra bởi sự trình bày sai lệch và hiểu sai về thực tế.
3
Không phải là tiếng nói trong đầu, bạn mới là người quan sát cuộc sống của chính bản thân mình.
4
Điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn thực sự không biết gì và thời gian là một phát minh của con người.
5
Bạn không thực sự có nhiều quyền kiểm soát cuộc sống của mình và nỗi sợ hãi của bạn thường là vô căn cứ.
6
Bộ não của chúng ta có xu hướng nhìn thấy mặt tiêu cực của mọi thứ, áp dụng quá nhiều bộ lọc, giả định và dự đoán.
7
Chúng ta có xu hướng trau chuốt ký ức, áp dụng quá nhiều nhãn mác, không chịu nổi cảm xúc của mình và phóng đại mọi thứ.
8
Cuộc sống hiện đại quan tâm quá nhiều đến hành động và tốc độ, nhưng nhận thức bình tĩnh về khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc.
9
Mọi thứ đang và sẽ luôn thay đổi, vì vậy hãy từ bỏ cảm giác kiểm soát của bạn và đi theo dòng chảy.
10
Tình yêu vô điều kiện là cảm xúc quan trọng nhất, vì nó không có kỳ vọng và do đó không gây thất vọng.
11
Cái chết là một phần cơ bản của sự tồn tại. Sự chấp nhận thay vì sợ hãi sẽ cho phép bạn đón nhận cuộc sống một cách đúng đắn.
12
Trong trường hợp không có bằng chứng và tỷ lệ cược áp đảo đáng ngạc nhiên, có lẽ sẽ có một thiết kế cho Vũ trụ…
13
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Công thức của hạnh phúc
Mo Gawdat
Những gì về sách?
Cuốn sách là kết quả của cuộc hành trình mang tính cá nhân của cựu Giám đốc kinh doanh Google X, Mo Gawdat để hiểu bản chất của hạnh phúc và cách đạt được nó. Bằng cách vay mượn ý tưởng từ nhiều tôn giáo trên thế giới và áp dụng óc phân tích của riêng mình vào vấn đề, Gawdat đã đi đến một công thức cho hạnh phúc.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cố gắng kiếm tìm hạnh phúc
- Bất cứ ai muốn hiểu tại sao thực tế có thể khó hiểu như vậy
- Những người đang tìm kiếm một tấm gương sống lạc quan, vui vẻ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mo Gawdat là một kỹ sư, doanh nhân và là người sáng lập hơn 20 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh ấy đã làm việc với nhiều vai trò tại Microsoft và là cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X. Đây là cuốn sách đầu tiên của anh ấy.
Phụ lục
1
Khám phá công thức của hạnh phúc thực sự.
2
Hạnh phúc là sự vắng mặt của bất hạnh, gây ra bởi sự trình bày sai lệch và hiểu sai về thực tế.
3
Không phải là tiếng nói trong đầu, bạn mới là người quan sát cuộc sống của chính bản thân mình.
4
Điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn thực sự không biết gì và thời gian là một phát minh của con người.
5
Bạn không thực sự có nhiều quyền kiểm soát cuộc sống của mình và nỗi sợ hãi của bạn thường là vô căn cứ.
6
Bộ não của chúng ta có xu hướng nhìn thấy mặt tiêu cực của mọi thứ, áp dụng quá nhiều bộ lọc, giả định và dự đoán.
7
Chúng ta có xu hướng trau chuốt ký ức, áp dụng quá nhiều nhãn mác, không chịu nổi cảm xúc của mình và phóng đại mọi thứ.
8
Cuộc sống hiện đại quan tâm quá nhiều đến hành động và tốc độ, nhưng nhận thức bình tĩnh về khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn luôn hạnh phúc.
9
Mọi thứ đang và sẽ luôn thay đổi, vì vậy hãy từ bỏ cảm giác kiểm soát của bạn và đi theo dòng chảy.
10
Tình yêu vô điều kiện là cảm xúc quan trọng nhất, vì nó không có kỳ vọng và do đó không gây thất vọng.
11
Cái chết là một phần cơ bản của sự tồn tại. Sự chấp nhận thay vì sợ hãi sẽ cho phép bạn đón nhận cuộc sống một cách đúng đắn.
12
Trong trường hợp không có bằng chứng và tỷ lệ cược áp đảo đáng ngạc nhiên, có lẽ sẽ có một thiết kế cho Vũ trụ…
13
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm