Công việc tốt nhất
export
No Image
Công việc tốt nhất
Mua ngay
Những gì về sách ?
Công việc tốt nhất (2016) là một hướng dẫn để thực hiện thay đổi nghề nghiệp mà bạn cần để hạnh phúc. Những mẩu chuyện này hướng dẫn bạn vượt qua quá trình khó khăn khi chuyển đổi công việc, thay đổi lĩnh vực và thử một điều gì đó mà bạn luôn muốn làm nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn một công việc trùng lặp với đam mê và mục tiêu cá nhân của họ
- Bất cứ ai cảm thấy cần phải thay đổi mạnh mẽ con đường sự nghiệp của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ C. K. Bray là một nhà huấn luyện nghề nghiệp, người từng làm việc trong giới doanh nghiệp cho đến khi nhận ra rằng mình đang theo đuổi ước mơ của người khác. Giờ đây, anh ấy giúp mọi người xác định và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ.
Phụ lục
1
Tìm công việc lý tưởng của bạn.
2
Nhiều người có những kỳ vọng không thực tế về công việc và không hài lòng với những gì họ làm.
3
Thay đổi nghề nghiệp có nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi của bạn và quyết định điều gì nên khác biệt.
4
Xây dựng kế hoạch 5 năm cho sự thay đổi nghề nghiệp của bạn để vạch ra con đường và giảm bớt nỗi sợ hãi.
5
Bạn có thể sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để thay đổi nghề nghiệp, ngay cả khi việc gặp gỡ những người mới khiến bạn lo lắng.
6
Bạn có thể và nên chuẩn bị cho sự thay đổi nghề nghiệp của mình để đảm bảo nó được thực hiện một cách có tính toán kỹ lưỡng.
7
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Công việc tốt nhất
Dr. C. K. Bray
No Image7 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Công việc tốt nhất (2016) là một hướng dẫn để thực hiện thay đổi nghề nghiệp mà bạn cần để hạnh phúc. Những mẩu chuyện này hướng dẫn bạn vượt qua quá trình khó khăn khi chuyển đổi công việc, thay đổi lĩnh vực và thử một điều gì đó mà bạn luôn muốn làm nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn một công việc trùng lặp với đam mê và mục tiêu cá nhân của họ
- Bất cứ ai cảm thấy cần phải thay đổi mạnh mẽ con đường sự nghiệp của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ C. K. Bray là một nhà huấn luyện nghề nghiệp, người từng làm việc trong giới doanh nghiệp cho đến khi nhận ra rằng mình đang theo đuổi ước mơ của người khác. Giờ đây, anh ấy giúp mọi người xác định và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ.
Danh sách chương
01
Tìm công việc lý tưởng của bạn.
02
Nhiều người có những kỳ vọng không thực tế về công việc và không hài lòng với những gì họ làm.
03
Thay đổi nghề nghiệp có nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi của bạn và quyết định điều gì nên khác biệt.
04
Xây dựng kế hoạch 5 năm cho sự thay đổi nghề nghiệp của bạn để vạch ra con đường và giảm bớt nỗi sợ hãi.
05
Bạn có thể sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để thay đổi nghề nghiệp, ngay cả khi việc gặp gỡ những người mới khiến bạn lo lắng.
06
Bạn có thể và nên chuẩn bị cho sự thay đổi nghề nghiệp của mình để đảm bảo nó được thực hiện một cách có tính toán kỹ lưỡng.
07
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Công việc tốt nhất
Dr. C. K. Bray
Những gì về sách?
Công việc tốt nhất (2016) là một hướng dẫn để thực hiện thay đổi nghề nghiệp mà bạn cần để hạnh phúc. Những mẩu chuyện này hướng dẫn bạn vượt qua quá trình khó khăn khi chuyển đổi công việc, thay đổi lĩnh vực và thử một điều gì đó mà bạn luôn muốn làm nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn một công việc trùng lặp với đam mê và mục tiêu cá nhân của họ
- Bất cứ ai cảm thấy cần phải thay đổi mạnh mẽ con đường sự nghiệp của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ C. K. Bray là một nhà huấn luyện nghề nghiệp, người từng làm việc trong giới doanh nghiệp cho đến khi nhận ra rằng mình đang theo đuổi ước mơ của người khác. Giờ đây, anh ấy giúp mọi người xác định và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ.
Phụ lục
1
Tìm công việc lý tưởng của bạn.
2
Nhiều người có những kỳ vọng không thực tế về công việc và không hài lòng với những gì họ làm.
3
Thay đổi nghề nghiệp có nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi của bạn và quyết định điều gì nên khác biệt.
4
Xây dựng kế hoạch 5 năm cho sự thay đổi nghề nghiệp của bạn để vạch ra con đường và giảm bớt nỗi sợ hãi.
5
Bạn có thể sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để thay đổi nghề nghiệp, ngay cả khi việc gặp gỡ những người mới khiến bạn lo lắng.
6
Bạn có thể và nên chuẩn bị cho sự thay đổi nghề nghiệp của mình để đảm bảo nó được thực hiện một cách có tính toán kỹ lưỡng.
7
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm