Cuộc sống đúng đắn
export
No Image
Cuộc sống đúng đắn
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách cuộc sống đúng đắn được xuất bản năm 2017 cho thấy lý do tại sao mỗi người là duy nhất và cách chúng ta có thể nhận ra cá tính của mình hòa hợp với môi trường. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết những ý tưởng và kinh nghiệm của chúng ta cũng đóng một vai trò quyết định. Bạn cũng sẽ học cách tìm thấy cuộc sống phù hợp với mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến khoa học, bác sĩ và nhà tâm lý học
- Những người tự hỏi điều gì tạo nên cá tính của chúng ta
- Bất cứ ai phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp
Ai viết ra cuốn sách này ?
Remo H. Largo (1943-2020) là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng người Thụy Sĩ và là tác giả của nhiều công trình khoa học và sách bán chạy nhất. Từ năm 1978, ông đứng đầu khoa tăng trưởng và phát triển tại Bệnh viện Nhi đồng Đại học Zurich. Nghiên cứu theo chiều dọc của Zurich, do Largo chịu trách nhiệm, là độc nhất về mặt khoa học và là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất trong nghiên cứu phát triển. Những cuốn sách của Largo như : Tuổi thơ, Năm học sinh và Năm tuổi vị thành niên là những tác phẩm kinh điển trong văn học giáo dục.
Phụ lục
1
Học cách sống hòa hợp với bản thân và môi trường của bạn.
2
Tại sao cuộc sống nào cũng độc nhất ?
3
Cách thực vật và môi trường của con người chúng ta kết nối với nhau
4
Cách con người chúng ta phát triển thành những cá thể
5
Làm thế nào để con người chúng ta trở nên hạnh phúc ?
6
Cách con người phát triển năng lực của mình
7
Cách con người đưa ra ý tưởng của chính bản thân mình
8
Môi trường nào phù hợp với con người chúng ta
9
Làm thế nào để tìm thấy cuộc sống phù hợp ?
10
Khi con người không phù hợp với môi trường của mình
11
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Cuộc sống đúng đắn
Remo H. Largo
No Image11 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách cuộc sống đúng đắn được xuất bản năm 2017 cho thấy lý do tại sao mỗi người là duy nhất và cách chúng ta có thể nhận ra cá tính của mình hòa hợp với môi trường. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết những ý tưởng và kinh nghiệm của chúng ta cũng đóng một vai trò quyết định. Bạn cũng sẽ học cách tìm thấy cuộc sống phù hợp với mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến khoa học, bác sĩ và nhà tâm lý học
- Những người tự hỏi điều gì tạo nên cá tính của chúng ta
- Bất cứ ai phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp
Ai viết ra cuốn sách này ?
Remo H. Largo (1943-2020) là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng người Thụy Sĩ và là tác giả của nhiều công trình khoa học và sách bán chạy nhất. Từ năm 1978, ông đứng đầu khoa tăng trưởng và phát triển tại Bệnh viện Nhi đồng Đại học Zurich. Nghiên cứu theo chiều dọc của Zurich, do Largo chịu trách nhiệm, là độc nhất về mặt khoa học và là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất trong nghiên cứu phát triển. Những cuốn sách của Largo như : Tuổi thơ, Năm học sinh và Năm tuổi vị thành niên là những tác phẩm kinh điển trong văn học giáo dục.
Phụ lục
1
Học cách sống hòa hợp với bản thân và môi trường của bạn.
2
Tại sao cuộc sống nào cũng độc nhất ?
3
Cách thực vật và môi trường của con người chúng ta kết nối với nhau
4
Cách con người chúng ta phát triển thành những cá thể
5
Làm thế nào để con người chúng ta trở nên hạnh phúc ?
6
Cách con người phát triển năng lực của mình
7
Cách con người đưa ra ý tưởng của chính bản thân mình
8
Môi trường nào phù hợp với con người chúng ta
9
Làm thế nào để tìm thấy cuộc sống phù hợp ?
10
Khi con người không phù hợp với môi trường của mình
11
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Cuộc sống đúng đắn
Remo H. Largo
Những gì về sách?
Cuốn sách cuộc sống đúng đắn được xuất bản năm 2017 cho thấy lý do tại sao mỗi người là duy nhất và cách chúng ta có thể nhận ra cá tính của mình hòa hợp với môi trường. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết những ý tưởng và kinh nghiệm của chúng ta cũng đóng một vai trò quyết định. Bạn cũng sẽ học cách tìm thấy cuộc sống phù hợp với mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến khoa học, bác sĩ và nhà tâm lý học
- Những người tự hỏi điều gì tạo nên cá tính của chúng ta
- Bất cứ ai phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp
Ai viết ra cuốn sách này ?
Remo H. Largo (1943-2020) là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng người Thụy Sĩ và là tác giả của nhiều công trình khoa học và sách bán chạy nhất. Từ năm 1978, ông đứng đầu khoa tăng trưởng và phát triển tại Bệnh viện Nhi đồng Đại học Zurich. Nghiên cứu theo chiều dọc của Zurich, do Largo chịu trách nhiệm, là độc nhất về mặt khoa học và là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất trong nghiên cứu phát triển. Những cuốn sách của Largo như : Tuổi thơ, Năm học sinh và Năm tuổi vị thành niên là những tác phẩm kinh điển trong văn học giáo dục.
Phụ lục
1
Học cách sống hòa hợp với bản thân và môi trường của bạn.
2
Tại sao cuộc sống nào cũng độc nhất ?
3
Cách thực vật và môi trường của con người chúng ta kết nối với nhau
4
Cách con người chúng ta phát triển thành những cá thể
5
Làm thế nào để con người chúng ta trở nên hạnh phúc ?
6
Cách con người phát triển năng lực của mình
7
Cách con người đưa ra ý tưởng của chính bản thân mình
8
Môi trường nào phù hợp với con người chúng ta
9
Làm thế nào để tìm thấy cuộc sống phù hợp ?
10
Khi con người không phù hợp với môi trường của mình
11
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm