Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan
export
No Image
Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan" được xuất bản năm 2019, cung cấp một triết lý lạc quan nhưng cũng thực tế về tự lực. Không những làm rõ vấn đề rằng cuộc sống đầy khó khăn, cuốn sách khuyến khích chúng ta xắn tay áo lên và theo đuổi ước mơ của mình. Để làm được điều đó, nó dạy ta cách để chống lại niềm tin hạn chế và những khuynh hướng tự đánh bại bản thân khác, chẳng hạn như để cho nỗi sợ hãi và thiếu quyết đoán chiếm lấy chúng ta.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được:
- Làm thế nào để giải phóng bản thân khỏi những niềm tin giới hạn về chính mình.
- Làm thế nào để ngừng bào chữa.
- Làm thế nào để biến nỗi sợ hãi từ kẻ thù thành bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bi quan muốn trở nên lạc quan hơn
- Những người lạc quan muốn trở thành những người thực dụng
- Những người theo chủ nghĩa thực dụng muốn trở thành những người đạt thành tích cao hơn
Ai viết ra cuốn sách này ?
Marie Forleo là một doanh nhân dẫn chương trình "The Marie Forleo Podcast" và chương trình truyền hình trực tuyến MarieTV. Cô cũng điều hành chương trình đào tạo kinh doanh trực tuyến B-School. Là một cựu huấn luyện viên và hướng dẫn viên khiêu vũ, cô được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo tư duy hàng đầu trong danh sách 100 siêu linh hồn của Oprah Winfrey.
Phụ lục
1
Tìm hiểu những triết lý thực dụng về trao quyền cho bản thân.
2
Câu chuyện về cuộc đời của Marie Forleo minh họa những nền tảng đầy cảm hứng và thực tế về triết lý cá nhân của cô.
3
Niềm tin của chúng ta có thể là tự giới hạn hoặc tự trao quyền
4
Niềm tin rằng “mọi thứ đều có cách lo toan” là một vũ khí mạnh mẽ chống lại niềm tin tự giới hạn của chúng ta.
5
Phần lớn niềm tin giới hạn bản thân của chúng ta thực sự chỉ là những lời bào chữa.
6
Chúng ta luôn bào chữa của việc không có đủ thời gian, tiền bạc hoặc bí quyết không bị giám sát chặt chẽ.
7
Sợ hãi không phải là kẻ thù của chúng ta, vì vậy không cần phải để nó kìm hãm mình, và thậm chí, bạn có thể sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.
8
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, chúng ta cần có hành động - nhưng là những bước nhỏ để giúp bản thân tiến lên phía trước.
9
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, bạn cần có hành động - nhưng những bước nhỏ có thể giúp bạn tiến lên phía trước.
10
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan
Marie Forleo
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan" được xuất bản năm 2019, cung cấp một triết lý lạc quan nhưng cũng thực tế về tự lực. Không những làm rõ vấn đề rằng cuộc sống đầy khó khăn, cuốn sách khuyến khích chúng ta xắn tay áo lên và theo đuổi ước mơ của mình. Để làm được điều đó, nó dạy ta cách để chống lại niềm tin hạn chế và những khuynh hướng tự đánh bại bản thân khác, chẳng hạn như để cho nỗi sợ hãi và thiếu quyết đoán chiếm lấy chúng ta. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được: - Làm thế nào để giải phóng bản thân khỏi những niềm tin giới hạn về chính mình. - Làm thế nào để ngừng bào chữa. - Làm thế nào để biến nỗi sợ hãi từ kẻ thù thành bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bi quan muốn trở nên lạc quan hơn
- Những người lạc quan muốn trở thành những người thực dụng
- Những người theo chủ nghĩa thực dụng muốn trở thành những người đạt thành tích cao hơn
Ai viết ra cuốn sách này ?
Marie Forleo là một doanh nhân dẫn chương trình "The Marie Forleo Podcast" và chương trình truyền hình trực tuyến MarieTV. Cô cũng điều hành chương trình đào tạo kinh doanh trực tuyến B-School. Là một cựu huấn luyện viên và hướng dẫn viên khiêu vũ, cô được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo tư duy hàng đầu trong danh sách 100 siêu linh hồn của Oprah Winfrey.
Phụ lục
1
Tìm hiểu những triết lý thực dụng về trao quyền cho bản thân.
2
Câu chuyện về cuộc đời của Marie Forleo minh họa những nền tảng đầy cảm hứng và thực tế về triết lý cá nhân của cô.
3
Niềm tin của chúng ta có thể là tự giới hạn hoặc tự trao quyền
4
Niềm tin rằng “mọi thứ đều có cách lo toan” là một vũ khí mạnh mẽ chống lại niềm tin tự giới hạn của chúng ta.
5
Phần lớn niềm tin giới hạn bản thân của chúng ta thực sự chỉ là những lời bào chữa.
6
Chúng ta luôn bào chữa của việc không có đủ thời gian, tiền bạc hoặc bí quyết không bị giám sát chặt chẽ.
7
Sợ hãi không phải là kẻ thù của chúng ta, vì vậy không cần phải để nó kìm hãm mình, và thậm chí, bạn có thể sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.
8
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, chúng ta cần có hành động - nhưng là những bước nhỏ để giúp bản thân tiến lên phía trước.
9
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, bạn cần có hành động - nhưng những bước nhỏ có thể giúp bạn tiến lên phía trước.
10
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan
Marie Forleo
Những gì về sách?
Cuốn sách "Chớ hoang mang, chuyện gì cũng có cách lo toan" được xuất bản năm 2019, cung cấp một triết lý lạc quan nhưng cũng thực tế về tự lực. Không những làm rõ vấn đề rằng cuộc sống đầy khó khăn, cuốn sách khuyến khích chúng ta xắn tay áo lên và theo đuổi ước mơ của mình. Để làm được điều đó, nó dạy ta cách để chống lại niềm tin hạn chế và những khuynh hướng tự đánh bại bản thân khác, chẳng hạn như để cho nỗi sợ hãi và thiếu quyết đoán chiếm lấy chúng ta.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được:
- Làm thế nào để giải phóng bản thân khỏi những niềm tin giới hạn về chính mình.
- Làm thế nào để ngừng bào chữa.
- Làm thế nào để biến nỗi sợ hãi từ kẻ thù thành bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bi quan muốn trở nên lạc quan hơn
- Những người lạc quan muốn trở thành những người thực dụng
- Những người theo chủ nghĩa thực dụng muốn trở thành những người đạt thành tích cao hơn
Ai viết ra cuốn sách này ?
Marie Forleo là một doanh nhân dẫn chương trình "The Marie Forleo Podcast" và chương trình truyền hình trực tuyến MarieTV. Cô cũng điều hành chương trình đào tạo kinh doanh trực tuyến B-School. Là một cựu huấn luyện viên và hướng dẫn viên khiêu vũ, cô được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo tư duy hàng đầu trong danh sách 100 siêu linh hồn của Oprah Winfrey.
Phụ lục
1
Tìm hiểu những triết lý thực dụng về trao quyền cho bản thân.
2
Câu chuyện về cuộc đời của Marie Forleo minh họa những nền tảng đầy cảm hứng và thực tế về triết lý cá nhân của cô.
3
Niềm tin của chúng ta có thể là tự giới hạn hoặc tự trao quyền
4
Niềm tin rằng “mọi thứ đều có cách lo toan” là một vũ khí mạnh mẽ chống lại niềm tin tự giới hạn của chúng ta.
5
Phần lớn niềm tin giới hạn bản thân của chúng ta thực sự chỉ là những lời bào chữa.
6
Chúng ta luôn bào chữa của việc không có đủ thời gian, tiền bạc hoặc bí quyết không bị giám sát chặt chẽ.
7
Sợ hãi không phải là kẻ thù của chúng ta, vì vậy không cần phải để nó kìm hãm mình, và thậm chí, bạn có thể sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.
8
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, chúng ta cần có hành động - nhưng là những bước nhỏ để giúp bản thân tiến lên phía trước.
9
Để đạt được sự rõ ràng và vượt qua sự thiếu quyết đoán, bạn cần có hành động - nhưng những bước nhỏ có thể giúp bạn tiến lên phía trước.
10
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm