Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào
export
No Image
Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào" (2009) cho rằng thành công là ở thái độ. Không chỉ là duy trì sự tích cực, John C.Maxwell gợi ý rằng nếu bạn muốn thành công, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ thực tế và thấu cảm. Với đầy đủ các ví dụ lịch sử hấp dẫn và lời khuyên thực tế thu thập được từ những người thành công nhất hiện nay, lộ trình chi tiết này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình đồng thời tránh được những cạm bẫy tinh thần phổ biến nhất.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến tâm lý học tổ chức
- Lãnh đạo và doanh nhân
- Những người đang tìm kiếm một quan điểm mới về thành công
Ai viết ra cuốn sách này ?
John C.Maxwell là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York và đã bán được hơn 24 triệu bản sách của mình bằng năm mươi thứ tiếng. Ông được nhiều người coi là người có thẩm quyền hàng đầu của Mỹ về khả năng lãnh đạo. Maxwell cũng là người sáng lập EQUIP - một tổ chức huấn luyện đã giúp hơn năm triệu nhà lãnh đạo trên khắp thế giới phát huy hết tiềm năng của họ.
Phụ lục
1
Học cách suy nghĩ theo cách của bạn để thành công.
2
Những người có tư tưởng lớn không ngừng học hỏi và biết cách đồng cảm với người khác.
3
Đặt và đạt được các mục tiêu rõ ràng bằng cách suy nghĩ thực tế và đảm bảo bạn làm những công việc còn dang dở.
4
Tăng các lựa chọn của bạn và làm cho bản thân trở nên hấp dẫn hơn bằng cách áp dụng tư duy sáng tạo.
5
Hãy suy nghĩ không ích kỷ và bạn sẽ biến mình thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn.
6
Suy nghĩ phổ biến thường sai lầm - hãy bỏ qua nó nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất.
7
Thúc đẩy quá trình tư duy của bạn bằng cách cộng tác với những người khác, cho dù họ là ai.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào
John C. Maxwell
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào" (2009) cho rằng thành công là ở thái độ. Không chỉ là duy trì sự tích cực, John C.Maxwell gợi ý rằng nếu bạn muốn thành công, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ thực tế và thấu cảm. Với đầy đủ các ví dụ lịch sử hấp dẫn và lời khuyên thực tế thu thập được từ những người thành công nhất hiện nay, lộ trình chi tiết này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình đồng thời tránh được những cạm bẫy tinh thần phổ biến nhất.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến tâm lý học tổ chức
- Lãnh đạo và doanh nhân
- Những người đang tìm kiếm một quan điểm mới về thành công
Ai viết ra cuốn sách này ?
John C.Maxwell là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York và đã bán được hơn 24 triệu bản sách của mình bằng năm mươi thứ tiếng. Ông được nhiều người coi là người có thẩm quyền hàng đầu của Mỹ về khả năng lãnh đạo. Maxwell cũng là người sáng lập EQUIP - một tổ chức huấn luyện đã giúp hơn năm triệu nhà lãnh đạo trên khắp thế giới phát huy hết tiềm năng của họ.
Danh sách chương
01
Học cách suy nghĩ theo cách của bạn để thành công.
02
Những người có tư tưởng lớn không ngừng học hỏi và biết cách đồng cảm với người khác.
03
Đặt và đạt được các mục tiêu rõ ràng bằng cách suy nghĩ thực tế và đảm bảo bạn làm những công việc còn dang dở.
04
Tăng các lựa chọn của bạn và làm cho bản thân trở nên hấp dẫn hơn bằng cách áp dụng tư duy sáng tạo.
05
Hãy suy nghĩ không ích kỷ và bạn sẽ biến mình thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn.
06
Suy nghĩ phổ biến thường sai lầm - hãy bỏ qua nó nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất.
07
Thúc đẩy quá trình tư duy của bạn bằng cách cộng tác với những người khác, cho dù họ là ai.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào
John C. Maxwell
Những gì về sách?
"Những Người Thành Công Nghĩ Như Thế Nào" (2009) cho rằng thành công là ở thái độ. Không chỉ là duy trì sự tích cực, John C.Maxwell gợi ý rằng nếu bạn muốn thành công, đã đến lúc bắt đầu suy nghĩ thực tế và thấu cảm. Với đầy đủ các ví dụ lịch sử hấp dẫn và lời khuyên thực tế thu thập được từ những người thành công nhất hiện nay, lộ trình chi tiết này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình đồng thời tránh được những cạm bẫy tinh thần phổ biến nhất.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người quan tâm đến tâm lý học tổ chức
- Lãnh đạo và doanh nhân
- Những người đang tìm kiếm một quan điểm mới về thành công
Ai viết ra cuốn sách này ?
John C.Maxwell là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York và đã bán được hơn 24 triệu bản sách của mình bằng năm mươi thứ tiếng. Ông được nhiều người coi là người có thẩm quyền hàng đầu của Mỹ về khả năng lãnh đạo. Maxwell cũng là người sáng lập EQUIP - một tổ chức huấn luyện đã giúp hơn năm triệu nhà lãnh đạo trên khắp thế giới phát huy hết tiềm năng của họ.
Phụ lục
1
Học cách suy nghĩ theo cách của bạn để thành công.
2
Những người có tư tưởng lớn không ngừng học hỏi và biết cách đồng cảm với người khác.
3
Đặt và đạt được các mục tiêu rõ ràng bằng cách suy nghĩ thực tế và đảm bảo bạn làm những công việc còn dang dở.
4
Tăng các lựa chọn của bạn và làm cho bản thân trở nên hấp dẫn hơn bằng cách áp dụng tư duy sáng tạo.
5
Hãy suy nghĩ không ích kỷ và bạn sẽ biến mình thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn.
6
Suy nghĩ phổ biến thường sai lầm - hãy bỏ qua nó nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất.
7
Thúc đẩy quá trình tư duy của bạn bằng cách cộng tác với những người khác, cho dù họ là ai.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm