Chúng ta có thể
export
No Image
Chúng ta có thể
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Chúng ta có thể" được xuất bản năm 2021, là một cuốn tiểu thuyết về lời khuyên cuộc sống. Trong cuốn sách này, tác giả sử dụng câu chuyện của sinh viên luật Karl để giải thích sự tự tin quan trọng như thế nào đối với hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta phải thành công trong việc thốt lên với sự tự tin: “Tôi giỏi, đáng yêu và tôi có thể làm được!” Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp cận tới ước mơ của mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn tối ưu hoá cuộc sống của mình.
- Bất cứ ai thiếu tự tin.
- Bất cứ ai nghĩ rằng họ xứng đáng được thành công hơn trong cuộc sống.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bodo Schäfer là một tác giả, diễn giả và đông thời cũng là một huấn luyện viên siêu giỏi. Trong các cuộc hội thảo về sách của mình, anh đề cập đến hạnh phúc, tiền bạc và sự thịnh vượng. Anh ấy giúp những người tham gia hội thảo thoát khỏi bẫy nợ và chỉ cho mọi người ở đó cách chúng ta có thể xây dựng và đảm bảo sự giàu có trong dài hạn. Trong cuốn sách bán chạy "Luật của người chiến thắng", anh ấy thảo luận về những bí mật của một cuộc sống thành công. Với cuốn sách "Chúng ta có thể", lần đầu tiên anh ấy dám viết một cuốn sách tạo động lực dưới dạng một cuốn tiểu thuyết.
Phụ lục
1
Học cách tự tin hơn để thành công hơn.
2
Ba trụ cột của sự tự tin
3
Nhận ra mong muốn của bản thân
4
Tôn trọng chính bản thân mình
5
Chiến đấu cho ước mơ của bạn
6
Biến nỗi sợ hãi thành sự tự tin
7
Cách vượt qua khủng hoảng
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Chúng ta có thể
Bodo Schäfer
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Chúng ta có thể" được xuất bản năm 2021, là một cuốn tiểu thuyết về lời khuyên cuộc sống. Trong cuốn sách này, tác giả sử dụng câu chuyện của sinh viên luật Karl để giải thích sự tự tin quan trọng như thế nào đối với hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta phải thành công trong việc thốt lên với sự tự tin: “Tôi giỏi, đáng yêu và tôi có thể làm được!” Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp cận tới ước mơ của mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn tối ưu hoá cuộc sống của mình.
- Bất cứ ai thiếu tự tin.
- Bất cứ ai nghĩ rằng họ xứng đáng được thành công hơn trong cuộc sống.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bodo Schäfer là một tác giả, diễn giả và đông thời cũng là một huấn luyện viên siêu giỏi. Trong các cuộc hội thảo về sách của mình, anh đề cập đến hạnh phúc, tiền bạc và sự thịnh vượng. Anh ấy giúp những người tham gia hội thảo thoát khỏi bẫy nợ và chỉ cho mọi người ở đó cách chúng ta có thể xây dựng và đảm bảo sự giàu có trong dài hạn. Trong cuốn sách bán chạy "Luật của người chiến thắng", anh ấy thảo luận về những bí mật của một cuộc sống thành công. Với cuốn sách "Chúng ta có thể", lần đầu tiên anh ấy dám viết một cuốn sách tạo động lực dưới dạng một cuốn tiểu thuyết.
Danh sách chương
01
Học cách tự tin hơn để thành công hơn.
02
Ba trụ cột của sự tự tin
03
Nhận ra mong muốn của bản thân
04
Tôn trọng chính bản thân mình
05
Chiến đấu cho ước mơ của bạn
06
Biến nỗi sợ hãi thành sự tự tin
07
Cách vượt qua khủng hoảng
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Chúng ta có thể
Bodo Schäfer
Những gì về sách?
Cuốn sách "Chúng ta có thể" được xuất bản năm 2021, là một cuốn tiểu thuyết về lời khuyên cuộc sống. Trong cuốn sách này, tác giả sử dụng câu chuyện của sinh viên luật Karl để giải thích sự tự tin quan trọng như thế nào đối với hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta phải thành công trong việc thốt lên với sự tự tin: “Tôi giỏi, đáng yêu và tôi có thể làm được!” Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp cận tới ước mơ của mình.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người muốn tối ưu hoá cuộc sống của mình.
- Bất cứ ai thiếu tự tin.
- Bất cứ ai nghĩ rằng họ xứng đáng được thành công hơn trong cuộc sống.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Bodo Schäfer là một tác giả, diễn giả và đông thời cũng là một huấn luyện viên siêu giỏi. Trong các cuộc hội thảo về sách của mình, anh đề cập đến hạnh phúc, tiền bạc và sự thịnh vượng. Anh ấy giúp những người tham gia hội thảo thoát khỏi bẫy nợ và chỉ cho mọi người ở đó cách chúng ta có thể xây dựng và đảm bảo sự giàu có trong dài hạn. Trong cuốn sách bán chạy "Luật của người chiến thắng", anh ấy thảo luận về những bí mật của một cuộc sống thành công. Với cuốn sách "Chúng ta có thể", lần đầu tiên anh ấy dám viết một cuốn sách tạo động lực dưới dạng một cuốn tiểu thuyết.
Phụ lục
1
Học cách tự tin hơn để thành công hơn.
2
Ba trụ cột của sự tự tin
3
Nhận ra mong muốn của bản thân
4
Tôn trọng chính bản thân mình
5
Chiến đấu cho ước mơ của bạn
6
Biến nỗi sợ hãi thành sự tự tin
7
Cách vượt qua khủng hoảng
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm