Tôi muốn đọc
export
No Image
Tôi muốn đọc
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Tôi muốn đọc" xuất bản năm 2018, là một bộ sưu tập các câu chuyện và giai thoại ghi lại cuộc đời của một con mọt sách và đưa ra lời khuyên cho những người yêu sách. Từ những kệ sách tràn ngập cho đến việc đọc sách bị cấm, cuốn sách này mang đến một cảm nhận đầy màu sắc về ý nghĩa của việc trở thành một người đọc sách.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả
- Nhà văn
- Những nhà sưu tập sách
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anne Bogel là tác giả của blog internet "Modern Mrs. Darcy" và trình bày podcast "Tôi nên đọc gì tiếp theo?" Cô cũng đã viết một số hướng dẫn đọc và danh sách sách, bao gồm cả "Đọc vị con người" (2017) của riêng cô. Cô sống ở Louisville, Kentucky với hàng nghìn cuốn sách, bốn đứa con và chồng.
Phụ lục
1
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách của bạn chỉ với một chút hài hước.
2
Sách là cửa sổ tâm hồn, cả về hiện tại và quá khứ.
3
Sách là người bạn đồng hành cùng cuộc sống và là tấm gương phản chiếu kinh nghiệm sống của bản thân.
4
Bạn luôn phát triển với tư cách là một người đọc và bạn không bao giờ đánh mất những kinh nghiệm trong quá khứ của mình.
5
Sách có thể giúp tình bạn phát triển, hoặc thậm chí hủy hoại chúng.
6
Trở thành một con mọt sách đi kèm với rất nhiều thách thức và cơ hội độc đáo.
7
Có nhiều thứ về sách mà bạn ban đầu không nhìn ra.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Tôi muốn đọc
Anne Bogel
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Tôi muốn đọc" xuất bản năm 2018, là một bộ sưu tập các câu chuyện và giai thoại ghi lại cuộc đời của một con mọt sách và đưa ra lời khuyên cho những người yêu sách. Từ những kệ sách tràn ngập cho đến việc đọc sách bị cấm, cuốn sách này mang đến một cảm nhận đầy màu sắc về ý nghĩa của việc trở thành một người đọc sách.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả
- Nhà văn
- Những nhà sưu tập sách
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anne Bogel là tác giả của blog internet "Modern Mrs. Darcy" và trình bày podcast "Tôi nên đọc gì tiếp theo?" Cô cũng đã viết một số hướng dẫn đọc và danh sách sách, bao gồm cả "Đọc vị con người" (2017) của riêng cô. Cô sống ở Louisville, Kentucky với hàng nghìn cuốn sách, bốn đứa con và chồng.
Danh sách chương
01
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách của bạn chỉ với một chút hài hước.
02
Sách là cửa sổ tâm hồn, cả về hiện tại và quá khứ.
03
Sách là người bạn đồng hành cùng cuộc sống và là tấm gương phản chiếu kinh nghiệm sống của bản thân.
04
Bạn luôn phát triển với tư cách là một người đọc và bạn không bao giờ đánh mất những kinh nghiệm trong quá khứ của mình.
05
Sách có thể giúp tình bạn phát triển, hoặc thậm chí hủy hoại chúng.
06
Trở thành một con mọt sách đi kèm với rất nhiều thách thức và cơ hội độc đáo.
07
Có nhiều thứ về sách mà bạn ban đầu không nhìn ra.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Tôi muốn đọc
Anne Bogel
Những gì về sách?
Cuốn sách "Tôi muốn đọc" xuất bản năm 2018, là một bộ sưu tập các câu chuyện và giai thoại ghi lại cuộc đời của một con mọt sách và đưa ra lời khuyên cho những người yêu sách. Từ những kệ sách tràn ngập cho đến việc đọc sách bị cấm, cuốn sách này mang đến một cảm nhận đầy màu sắc về ý nghĩa của việc trở thành một người đọc sách.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả
- Nhà văn
- Những nhà sưu tập sách
Ai viết ra cuốn sách này ?
Anne Bogel là tác giả của blog internet "Modern Mrs. Darcy" và trình bày podcast "Tôi nên đọc gì tiếp theo?" Cô cũng đã viết một số hướng dẫn đọc và danh sách sách, bao gồm cả "Đọc vị con người" (2017) của riêng cô. Cô sống ở Louisville, Kentucky với hàng nghìn cuốn sách, bốn đứa con và chồng.
Phụ lục
1
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách của bạn chỉ với một chút hài hước.
2
Sách là cửa sổ tâm hồn, cả về hiện tại và quá khứ.
3
Sách là người bạn đồng hành cùng cuộc sống và là tấm gương phản chiếu kinh nghiệm sống của bản thân.
4
Bạn luôn phát triển với tư cách là một người đọc và bạn không bao giờ đánh mất những kinh nghiệm trong quá khứ của mình.
5
Sách có thể giúp tình bạn phát triển, hoặc thậm chí hủy hoại chúng.
6
Trở thành một con mọt sách đi kèm với rất nhiều thách thức và cơ hội độc đáo.
7
Có nhiều thứ về sách mà bạn ban đầu không nhìn ra.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm