Tất cả đều tốt
export
No Image
Tất cả đều tốt
Mua ngay
Những gì về sách ?
Bạn có đôi khi cảm thấy, cuộc sống bạn có điều gì đó sai sai không? Sự không chắc chắn ấy là một nỗi sợ hãi vô hình, có thể đang ngăn cản bạn nhận ra giá trị của bản thân. Trong cuốn sách "Tất cả đều tốt" (2019), Lars Amend chỉ ra cách bạn có thể thay đổi quan điểm nhìn nhận về thế giới để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người không thực sự cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của chính bản thân họ
- Những người dũng cảm thích làm hài lòng bản thân hơn là những người khác
- Những người muốn hiểu rõ hơn về bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tác giả Lars Amend đã trải qua nhiều công việc, nhưng vài năm gần đây anh chủ yếu làm nhà văn và huấn luyện viên. Anh đã xuất bản một số cuốn sách cực kỳ thành công, sau đó được quay cho rạp chiếu phim.
Phụ lục
1
Bước vào cuộc sống yêu thích của bạn.
2
Chúng ta thường luôn không cảm thấy thoả mãn vì chúng ta luôn tự lừa dối chính mình.
3
Một cuộc sống thành công là một cuộc sống theo các điều kiện của bạn.
4
Cảm xúc của chính bạn thường cản đường bạn trên con đường dẫn đến hạnh phúc.
5
Hạnh phúc là một vấn đề của quan điểm
6
Lòng biết ơn và thiền định mang lại cho bạn sự bình yên bên trong.
7
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
Tất cả đều tốt
Lars Amend
No Image7 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Bạn có đôi khi cảm thấy, cuộc sống bạn có điều gì đó sai sai không? Sự không chắc chắn ấy là một nỗi sợ hãi vô hình, có thể đang ngăn cản bạn nhận ra giá trị của bản thân. Trong cuốn sách "Tất cả đều tốt" (2019), Lars Amend chỉ ra cách bạn có thể thay đổi quan điểm nhìn nhận về thế giới để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người không thực sự cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của chính bản thân họ
- Những người dũng cảm thích làm hài lòng bản thân hơn là những người khác
- Những người muốn hiểu rõ hơn về bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tác giả Lars Amend đã trải qua nhiều công việc, nhưng vài năm gần đây anh chủ yếu làm nhà văn và huấn luyện viên. Anh đã xuất bản một số cuốn sách cực kỳ thành công, sau đó được quay cho rạp chiếu phim.
Danh sách chương
01
Bước vào cuộc sống yêu thích của bạn.
02
Chúng ta thường luôn không cảm thấy thoả mãn vì chúng ta luôn tự lừa dối chính mình.
03
Một cuộc sống thành công là một cuộc sống theo các điều kiện của bạn.
04
Cảm xúc của chính bạn thường cản đường bạn trên con đường dẫn đến hạnh phúc.
05
Hạnh phúc là một vấn đề của quan điểm
06
Lòng biết ơn và thiền định mang lại cho bạn sự bình yên bên trong.
07
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Tất cả đều tốt
Lars Amend
Những gì về sách?
Bạn có đôi khi cảm thấy, cuộc sống bạn có điều gì đó sai sai không? Sự không chắc chắn ấy là một nỗi sợ hãi vô hình, có thể đang ngăn cản bạn nhận ra giá trị của bản thân. Trong cuốn sách "Tất cả đều tốt" (2019), Lars Amend chỉ ra cách bạn có thể thay đổi quan điểm nhìn nhận về thế giới để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người không thực sự cảm thấy thoải mái trong cuộc sống của chính bản thân họ
- Những người dũng cảm thích làm hài lòng bản thân hơn là những người khác
- Những người muốn hiểu rõ hơn về bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tác giả Lars Amend đã trải qua nhiều công việc, nhưng vài năm gần đây anh chủ yếu làm nhà văn và huấn luyện viên. Anh đã xuất bản một số cuốn sách cực kỳ thành công, sau đó được quay cho rạp chiếu phim.
Phụ lục
1
Bước vào cuộc sống yêu thích của bạn.
2
Chúng ta thường luôn không cảm thấy thoả mãn vì chúng ta luôn tự lừa dối chính mình.
3
Một cuộc sống thành công là một cuộc sống theo các điều kiện của bạn.
4
Cảm xúc của chính bạn thường cản đường bạn trên con đường dẫn đến hạnh phúc.
5
Hạnh phúc là một vấn đề của quan điểm
6
Lòng biết ơn và thiền định mang lại cho bạn sự bình yên bên trong.
7
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm