Khả Năng Lãnh đạo và Tự Lừa Dối
export
No Image
Khả Năng Lãnh đạo và Tự Lừa Dối
Những gì về sách ?
Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách thức và lý do tại sao hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái tự lừa dối bản thân khi họ xem nhu cầu của mình quan trọng hơn nhu cầu của những người xung quanh. Nó cho thấy tác động tiêu cực mà sự tự lừa dối này gây ra đối với cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng cho thấy một lối thoát khỏi trạng thái này, mang lại lợi ích cho cả cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của chúng ta.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất kỳ ai cũng mong muốn công ty của mình có thái độ làm việc tích cực và hiệu quả hơn
- Bất cứ ai muốn học cách trở thành một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng
- Bất cứ ai cảm thấy đôi khi họ ngược đãi những người quan trọng với họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Arbinger Institute là một công ty tư vấn toàn cầu bao gồm các học giả quốc tế và đa ngành. Nó được công nhận là nhà lãnh đạo trong văn hóa tổ chức, và các cuốn sách khác của nó bao gồm "Giải phẫu của Hòa bình" và "Sự lựa chọn".
Phụ lục
1
Cuốn sách chứa đựng điều gì?
2
Chúng ta đánh lừa bản thân bằng cách xem nhu cầu của người khác là ít quan trọng hơn, vì vậy chúng ta coi họ như đồ vật.
3
Tự lừa dối bản thân có nghĩa là chúng ta liên tục tìm kiếm sự biện minh cho một thế giới quan mà ở đó lỗi của người khác và đức tính của chính chúng ta bị thổi phồng.
4
Bạn không cần phải cư xử tệ với người khác để tự lừa dối mình; chỉ cần có cảm tình xấu đối với họ là đủ.
5
Nhu cầu tự biện minh cho thế giới quan méo mó của chúng ta là không hiệu quả và thậm chí có thể gây ra sự hủy hoại.
6
Sự tự lừa dối dễ lây lan và được củng cố bởi sự tự lừa dối của người khác.
7
Khi chúng ta ngăn mình làm điều gì đó mà chúng ta muốn làm cho người khác, chúng ta đã phản bội chính mình.
8
Chúng ta phải biện minh cho sự tự phản bội của mình, điều này khiến chúng ta tự lừa dối bản thân và có cảm xúc tiêu cực với người khác.
9
Chúng ta có thể tránh xa sự tự lừa dối bản thân bằng cách luôn hành động theo bản năng để giúp đỡ người khác.
10
Giải phóng bản thân khỏi sự phản bội và tự lừa dối bản thân có lợi cho cuộc sống nghề nghiệp và riêng tư của chúng ta.
11
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khả Năng Lãnh đạo và Tự Lừa Dối
The Arbinger Institute
No Image11 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách thức và lý do tại sao hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái tự lừa dối bản thân khi họ xem nhu cầu của mình quan trọng hơn nhu cầu của những người xung quanh. Nó cho thấy tác động tiêu cực mà sự tự lừa dối này gây ra đối với cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng cho thấy một lối thoát khỏi trạng thái này, mang lại lợi ích cho cả cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của chúng ta.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất kỳ ai cũng mong muốn công ty của mình có thái độ làm việc tích cực và hiệu quả hơn
- Bất cứ ai muốn học cách trở thành một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng
- Bất cứ ai cảm thấy đôi khi họ ngược đãi những người quan trọng với họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Arbinger Institute là một công ty tư vấn toàn cầu bao gồm các học giả quốc tế và đa ngành. Nó được công nhận là nhà lãnh đạo trong văn hóa tổ chức, và các cuốn sách khác của nó bao gồm "Giải phẫu của Hòa bình" và "Sự lựa chọn".
Phụ lục
1
Cuốn sách chứa đựng điều gì?
2
Chúng ta đánh lừa bản thân bằng cách xem nhu cầu của người khác là ít quan trọng hơn, vì vậy chúng ta coi họ như đồ vật.
3
Tự lừa dối bản thân có nghĩa là chúng ta liên tục tìm kiếm sự biện minh cho một thế giới quan mà ở đó lỗi của người khác và đức tính của chính chúng ta bị thổi phồng.
4
Bạn không cần phải cư xử tệ với người khác để tự lừa dối mình; chỉ cần có cảm tình xấu đối với họ là đủ.
5
Nhu cầu tự biện minh cho thế giới quan méo mó của chúng ta là không hiệu quả và thậm chí có thể gây ra sự hủy hoại.
6
Sự tự lừa dối dễ lây lan và được củng cố bởi sự tự lừa dối của người khác.
7
Khi chúng ta ngăn mình làm điều gì đó mà chúng ta muốn làm cho người khác, chúng ta đã phản bội chính mình.
8
Chúng ta phải biện minh cho sự tự phản bội của mình, điều này khiến chúng ta tự lừa dối bản thân và có cảm xúc tiêu cực với người khác.
9
Chúng ta có thể tránh xa sự tự lừa dối bản thân bằng cách luôn hành động theo bản năng để giúp đỡ người khác.
10
Giải phóng bản thân khỏi sự phản bội và tự lừa dối bản thân có lợi cho cuộc sống nghề nghiệp và riêng tư của chúng ta.
11
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khả Năng Lãnh đạo và Tự Lừa Dối
The Arbinger Institute
Những gì về sách?
Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách thức và lý do tại sao hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái tự lừa dối bản thân khi họ xem nhu cầu của mình quan trọng hơn nhu cầu của những người xung quanh. Nó cho thấy tác động tiêu cực mà sự tự lừa dối này gây ra đối với cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng cho thấy một lối thoát khỏi trạng thái này, mang lại lợi ích cho cả cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của chúng ta.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất kỳ ai cũng mong muốn công ty của mình có thái độ làm việc tích cực và hiệu quả hơn
- Bất cứ ai muốn học cách trở thành một nhà lãnh đạo đầy cảm hứng
- Bất cứ ai cảm thấy đôi khi họ ngược đãi những người quan trọng với họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Arbinger Institute là một công ty tư vấn toàn cầu bao gồm các học giả quốc tế và đa ngành. Nó được công nhận là nhà lãnh đạo trong văn hóa tổ chức, và các cuốn sách khác của nó bao gồm "Giải phẫu của Hòa bình" và "Sự lựa chọn".
Phụ lục
1
Cuốn sách chứa đựng điều gì?
2
Chúng ta đánh lừa bản thân bằng cách xem nhu cầu của người khác là ít quan trọng hơn, vì vậy chúng ta coi họ như đồ vật.
3
Tự lừa dối bản thân có nghĩa là chúng ta liên tục tìm kiếm sự biện minh cho một thế giới quan mà ở đó lỗi của người khác và đức tính của chính chúng ta bị thổi phồng.
4
Bạn không cần phải cư xử tệ với người khác để tự lừa dối mình; chỉ cần có cảm tình xấu đối với họ là đủ.
5
Nhu cầu tự biện minh cho thế giới quan méo mó của chúng ta là không hiệu quả và thậm chí có thể gây ra sự hủy hoại.
6
Sự tự lừa dối dễ lây lan và được củng cố bởi sự tự lừa dối của người khác.
7
Khi chúng ta ngăn mình làm điều gì đó mà chúng ta muốn làm cho người khác, chúng ta đã phản bội chính mình.
8
Chúng ta phải biện minh cho sự tự phản bội của mình, điều này khiến chúng ta tự lừa dối bản thân và có cảm xúc tiêu cực với người khác.
9
Chúng ta có thể tránh xa sự tự lừa dối bản thân bằng cách luôn hành động theo bản năng để giúp đỡ người khác.
10
Giải phóng bản thân khỏi sự phản bội và tự lừa dối bản thân có lợi cho cuộc sống nghề nghiệp và riêng tư của chúng ta.
11
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm