Lịch sử giao thương
export
No Image
Lịch sử giao thương
Những gì về sách ?
Lịch sử giao thương - A Splendid Exchange (2008) cung cấp một cái nhìn toàn diện về các sự kiện và phát minh giúp phát triển giao dịch tự do trên quy mô toàn cầu. Nó cũng cho thấy cuộc chiến giữa chính sách cô lập, chủ nghĩa bảo hộ với thương mại tự do đã diễn ra rất lâu, từ trước khi khái niệm toàn cầu hoá ra đời. Lịch sử đã cho thấy giao thương giữa các quốc gia là điều hiển nhiên và đem lại lợi ích nhưng cũng hé lộ nhiều mặt tối và sự hiểm nguy.
Ai nên đọc sách này ?
* Các nhà kinh tế và sử học
* Những người muốn tìm hiểu về nguồn gốc của toàn cầu hóa
* Những người nghiên cứu thị trường tự do và nhà bảo hộ thương mại
Ai viết ra cuốn sách này ?
William J. Bernstein là một nhà thần kinh học đã về hưu, nổi tiếng với các bài viết tập trung vào chiến lược đầu tư hiện đại và lịch sử tài chính. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm "Sự ra đời của Plenty: Sự thịnh vượng của thế giới hiện đại được tạo ra như thế nào?" và "Tứ trụ của đầu tư".
Phụ lục
1
Cuốn sách giúp tìm hiểu về những thăng trầm của thương mại quốc tế hàng nghìn năm qua
2
Thương mại bắt đầu ở Mesopotamia với nền nông nghiệp sơ khai và công cụ sản xuất đơn giản
3
Lạc đà giúp cách mạng hóa thương mại ở châu Á, người Hồi giáo Ả Rập mở cửa giao thương với Trung Quốc
4
Gia vị dần trở nên phổ biến, nhưng chế độ nô lệ và bệnh tật lại trầm trọng hơn vì thương mại
5
Những nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã mở rộng thế giới và các tuyến đường giao thương
6
Thế kỷ 17 đánh dấu sự ra đời của thương mại toàn cầu, Hà Lan trở thành trung tâm giao thương
7
Dù nước Anh từng gánh chịu hậu quả từ chủ nghĩa trọng thương, giao dịch tự do cuối cùng vẫn chiến thắng
8
Tàu hơi nước và kỹ thuật đông lạnh đã cách mạng hóa thương mại quốc tế và xuyên lục địa
9
Khủng hoảng kinh tế là hậu quả của việc hạn chế thương mại tự do
10
Hoa Kỳ chấp nhận tự do thương mại sau chiến tranh nhưng điều này cũng là tiền đề tạo nên mối nguy bất bình đẳng trong xã hội
11
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Lịch sử giao thương
William J. Bernstein
No Image11 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Lịch sử giao thương - A Splendid Exchange (2008) cung cấp một cái nhìn toàn diện về các sự kiện và phát minh giúp phát triển giao dịch tự do trên quy mô toàn cầu. Nó cũng cho thấy cuộc chiến giữa chính sách cô lập, chủ nghĩa bảo hộ với thương mại tự do đã diễn ra rất lâu, từ trước khi khái niệm toàn cầu hoá ra đời. Lịch sử đã cho thấy giao thương giữa các quốc gia là điều hiển nhiên và đem lại lợi ích nhưng cũng hé lộ nhiều mặt tối và sự hiểm nguy.
Ai nên đọc sách này ?
* Các nhà kinh tế và sử học
* Những người muốn tìm hiểu về nguồn gốc của toàn cầu hóa
* Những người nghiên cứu thị trường tự do và nhà bảo hộ thương mại
Ai viết ra cuốn sách này ?
William J. Bernstein là một nhà thần kinh học đã về hưu, nổi tiếng với các bài viết tập trung vào chiến lược đầu tư hiện đại và lịch sử tài chính. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm "Sự ra đời của Plenty: Sự thịnh vượng của thế giới hiện đại được tạo ra như thế nào?" và "Tứ trụ của đầu tư".
Danh sách chương
01
Cuốn sách giúp tìm hiểu về những thăng trầm của thương mại quốc tế hàng nghìn năm qua
02
Thương mại bắt đầu ở Mesopotamia với nền nông nghiệp sơ khai và công cụ sản xuất đơn giản
03
Lạc đà giúp cách mạng hóa thương mại ở châu Á, người Hồi giáo Ả Rập mở cửa giao thương với Trung Quốc
04
Gia vị dần trở nên phổ biến, nhưng chế độ nô lệ và bệnh tật lại trầm trọng hơn vì thương mại
05
Những nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã mở rộng thế giới và các tuyến đường giao thương
06
Thế kỷ 17 đánh dấu sự ra đời của thương mại toàn cầu, Hà Lan trở thành trung tâm giao thương
07
Dù nước Anh từng gánh chịu hậu quả từ chủ nghĩa trọng thương, giao dịch tự do cuối cùng vẫn chiến thắng
08
Tàu hơi nước và kỹ thuật đông lạnh đã cách mạng hóa thương mại quốc tế và xuyên lục địa
09
Khủng hoảng kinh tế là hậu quả của việc hạn chế thương mại tự do
10
Hoa Kỳ chấp nhận tự do thương mại sau chiến tranh nhưng điều này cũng là tiền đề tạo nên mối nguy bất bình đẳng trong xã hội
11
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Lịch sử giao thương
William J. Bernstein
Những gì về sách?
Lịch sử giao thương - A Splendid Exchange (2008) cung cấp một cái nhìn toàn diện về các sự kiện và phát minh giúp phát triển giao dịch tự do trên quy mô toàn cầu. Nó cũng cho thấy cuộc chiến giữa chính sách cô lập, chủ nghĩa bảo hộ với thương mại tự do đã diễn ra rất lâu, từ trước khi khái niệm toàn cầu hoá ra đời. Lịch sử đã cho thấy giao thương giữa các quốc gia là điều hiển nhiên và đem lại lợi ích nhưng cũng hé lộ nhiều mặt tối và sự hiểm nguy.
Ai nên đọc sách này ?
* Các nhà kinh tế và sử học
* Những người muốn tìm hiểu về nguồn gốc của toàn cầu hóa
* Những người nghiên cứu thị trường tự do và nhà bảo hộ thương mại
Ai viết ra cuốn sách này ?
William J. Bernstein là một nhà thần kinh học đã về hưu, nổi tiếng với các bài viết tập trung vào chiến lược đầu tư hiện đại và lịch sử tài chính. Các tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm "Sự ra đời của Plenty: Sự thịnh vượng của thế giới hiện đại được tạo ra như thế nào?" và "Tứ trụ của đầu tư".
Phụ lục
1
Cuốn sách giúp tìm hiểu về những thăng trầm của thương mại quốc tế hàng nghìn năm qua
2
Thương mại bắt đầu ở Mesopotamia với nền nông nghiệp sơ khai và công cụ sản xuất đơn giản
3
Lạc đà giúp cách mạng hóa thương mại ở châu Á, người Hồi giáo Ả Rập mở cửa giao thương với Trung Quốc
4
Gia vị dần trở nên phổ biến, nhưng chế độ nô lệ và bệnh tật lại trầm trọng hơn vì thương mại
5
Những nhà thám hiểm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã mở rộng thế giới và các tuyến đường giao thương
6
Thế kỷ 17 đánh dấu sự ra đời của thương mại toàn cầu, Hà Lan trở thành trung tâm giao thương
7
Dù nước Anh từng gánh chịu hậu quả từ chủ nghĩa trọng thương, giao dịch tự do cuối cùng vẫn chiến thắng
8
Tàu hơi nước và kỹ thuật đông lạnh đã cách mạng hóa thương mại quốc tế và xuyên lục địa
9
Khủng hoảng kinh tế là hậu quả của việc hạn chế thương mại tự do
10
Hoa Kỳ chấp nhận tự do thương mại sau chiến tranh nhưng điều này cũng là tiền đề tạo nên mối nguy bất bình đẳng trong xã hội
11
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm