Món quà của sự thất bại
export
No Image
Món quà của sự thất bại
Những gì về sách ?
Trong Món quà của sự thất bại- The Gift of Failure (2015), Lahey đã đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục khuyên các bậc phụ huynh nên từ bỏ việc cho mình quyền kiểm soát con cái và cứ để mặc cho chúng tự do vấp ngã. Bằng cách tiếp cận của mình, Lahey lập luận rằng mọi chướng ngại vật trên cuộc đời đều là cơ hội để mỗi đứa trẻ hình thành nên các giá trị kĩ năng của bản thân, đồng thời củng cố sự tự tin, tinh thần và trách nhiệm.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và những người chăm sóc trẻ
- Giáo viên
- Bất cứ ai đang làm việc với trẻ em
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jessica Lahey là một tác giả văn học, một nhà báo và là một diễn giả. Cô đảm nhiệm vai trò viết bài cho chuyên mục của tờ New York Times và là một nhà văn có nhiều đóng góp trên tạp chí The Atlantic.
Phụ lục
1
Hãy tặng cho bản thân và con cái của bạn món quà giá trị nhất mang tên: “Được quyền thất bại”
2
Quan điểm và định hướng giáo dục luôn thay đổi qua các thời kỳ
3
Sự tự giác của con trẻ phải xuất phát từ ý thức, không phải vì phần thưởng được đặt ra
4
Giáo dục nên tập trung hướng dẫn học sinh cách thức để đưa ra một quyết định
5
Động viên trẻ em thế nào cho phù hợp?
6
Yêu cầu sự giúp đỡ từ con cái sẽ khiến chúng định hướng được những mục đích cần đạt được trong tương lai
7
Giao tiếp tự do giúp trẻ phát triển
8
Trẻ em cần biết cách đặt ra mục tiêu của riêng mình để hiểu được ý thức về mục đích
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Món quà của sự thất bại
Jessica Lahey
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Trong Món quà của sự thất bại- The Gift of Failure (2015), Lahey đã đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục khuyên các bậc phụ huynh nên từ bỏ việc cho mình quyền kiểm soát con cái và cứ để mặc cho chúng tự do vấp ngã. Bằng cách tiếp cận của mình, Lahey lập luận rằng mọi chướng ngại vật trên cuộc đời đều là cơ hội để mỗi đứa trẻ hình thành nên các giá trị kĩ năng của bản thân, đồng thời củng cố sự tự tin, tinh thần và trách nhiệm.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và những người chăm sóc trẻ
- Giáo viên
- Bất cứ ai đang làm việc với trẻ em
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jessica Lahey là một tác giả văn học, một nhà báo và là một diễn giả. Cô đảm nhiệm vai trò viết bài cho chuyên mục của tờ New York Times và là một nhà văn có nhiều đóng góp trên tạp chí The Atlantic.
Danh sách chương
01
Hãy tặng cho bản thân và con cái của bạn món quà giá trị nhất mang tên: “Được quyền thất bại”
02
Quan điểm và định hướng giáo dục luôn thay đổi qua các thời kỳ
03
Sự tự giác của con trẻ phải xuất phát từ ý thức, không phải vì phần thưởng được đặt ra
04
Giáo dục nên tập trung hướng dẫn học sinh cách thức để đưa ra một quyết định
05
Động viên trẻ em thế nào cho phù hợp?
06
Yêu cầu sự giúp đỡ từ con cái sẽ khiến chúng định hướng được những mục đích cần đạt được trong tương lai
07
Giao tiếp tự do giúp trẻ phát triển
08
Trẻ em cần biết cách đặt ra mục tiêu của riêng mình để hiểu được ý thức về mục đích
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Món quà của sự thất bại
Jessica Lahey
Những gì về sách?
Trong Món quà của sự thất bại- The Gift of Failure (2015), Lahey đã đưa ra những lý do vô cùng thuyết phục khuyên các bậc phụ huynh nên từ bỏ việc cho mình quyền kiểm soát con cái và cứ để mặc cho chúng tự do vấp ngã. Bằng cách tiếp cận của mình, Lahey lập luận rằng mọi chướng ngại vật trên cuộc đời đều là cơ hội để mỗi đứa trẻ hình thành nên các giá trị kĩ năng của bản thân, đồng thời củng cố sự tự tin, tinh thần và trách nhiệm.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và những người chăm sóc trẻ
- Giáo viên
- Bất cứ ai đang làm việc với trẻ em
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jessica Lahey là một tác giả văn học, một nhà báo và là một diễn giả. Cô đảm nhiệm vai trò viết bài cho chuyên mục của tờ New York Times và là một nhà văn có nhiều đóng góp trên tạp chí The Atlantic.
Phụ lục
1
Hãy tặng cho bản thân và con cái của bạn món quà giá trị nhất mang tên: “Được quyền thất bại”
2
Quan điểm và định hướng giáo dục luôn thay đổi qua các thời kỳ
3
Sự tự giác của con trẻ phải xuất phát từ ý thức, không phải vì phần thưởng được đặt ra
4
Giáo dục nên tập trung hướng dẫn học sinh cách thức để đưa ra một quyết định
5
Động viên trẻ em thế nào cho phù hợp?
6
Yêu cầu sự giúp đỡ từ con cái sẽ khiến chúng định hướng được những mục đích cần đạt được trong tương lai
7
Giao tiếp tự do giúp trẻ phát triển
8
Trẻ em cần biết cách đặt ra mục tiêu của riêng mình để hiểu được ý thức về mục đích
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm