Khả năng để thành công
export
No Image
Khả năng để thành công
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Khả năng để thành công " được xuất bản năm 2015, đưa ra một cái nhìn sâu sắc về tình trạng hiện tại của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và sự thất bại của hệ thống giáo dục trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ tương lai cho kỷ nguyên đổi mới. Cuốn sách này trình bày chi tiết lịch sử giáo dục, tại sao cần phải suy nghĩ lại cách chúng ta dạy con và cách chúng ta có thể làm được điều đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những công dân quan tâm muốn trẻ em có được nền giáo dục mà chúng cần
- Các nhà giáo dục và chính trị gia ở tất cả các cấp chính quyền
- Doanh nhân quan tâm đến tương lai của giáo dục
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tony Wagner là một chuyên gia giáo dục, đã giảng dạy tiếng Anh trong nhiều năm và cũng từng là hiệu trưởng của trường. Ông có bằng tiến sĩ tại Trường Giáo dục Sau đại học của Đại học Harvard và là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Tạo ra những đổi mới và Khoảng cách Thành tựu Toàn cầu.

Ted Dintersmith là một chuyên gia về đổi mới và công nghệ và có bằng Tiến sĩ. ngành Kỹ thuật của Đại học Stanford. Ông là một người chơi lớn trong thế giới đầu tư mạo hiểm, là đối tác của công ty mạo hiểm lớn Charles River Ventures, và là giám đốc của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia.
Phụ lục
1
Tìm hiểu làm thế nào Hoa Kỳ có thể sửa chữa hệ thống giáo dục lỗi thời tồi tệ của mình.
2
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đã rời bỏ những người không thành công, không hạnh phúc và không hiểu biết.
3
Giáo dục bắt đầu với một mô hình học nghề có ý nghĩa, nhưng đã thay đổi khi xã hội trở nên tôn giáo hơn
4
Những thay đổi về mặt xã hội trong thế kỷ 18 và 19 đã dẫn đến những thay đổi tiếp theo trong hệ thống giáo dục.
5
Bất chấp những thay đổi lớn trong xã hội, hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hầu như không thay đổi trong suốt thế kỷ qua.
6
Hầu hết các trường đều dạy học sinh ghi nhớ nội dung - với rất ít thành công
7
Thị trường lao động đã thay đổi, và hệ thống giáo dục cần được đổi mới cho phù hợp.
8
Các bài giảng cần phải được tiếp cận bằng các phương thức dạy học mới.
9
Chuyển đổi hệ thống giáo dục đòi hỏi phải sắp xếp lại vấn đề, phải được bày tỏ quan điểm và chủ động.
10
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khả năng để thành công
Tony Wagner & Ted Dintersmith
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Khả năng để thành công " được xuất bản năm 2015, đưa ra một cái nhìn sâu sắc về tình trạng hiện tại của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và sự thất bại của hệ thống giáo dục trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ tương lai cho kỷ nguyên đổi mới. Cuốn sách này trình bày chi tiết lịch sử giáo dục, tại sao cần phải suy nghĩ lại cách chúng ta dạy con và cách chúng ta có thể làm được điều đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những công dân quan tâm muốn trẻ em có được nền giáo dục mà chúng cần
- Các nhà giáo dục và chính trị gia ở tất cả các cấp chính quyền
- Doanh nhân quan tâm đến tương lai của giáo dục
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tony Wagner là một chuyên gia giáo dục, đã giảng dạy tiếng Anh trong nhiều năm và cũng từng là hiệu trưởng của trường. Ông có bằng tiến sĩ tại Trường Giáo dục Sau đại học của Đại học Harvard và là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Tạo ra những đổi mới và Khoảng cách Thành tựu Toàn cầu.

Ted Dintersmith là một chuyên gia về đổi mới và công nghệ và có bằng Tiến sĩ. ngành Kỹ thuật của Đại học Stanford. Ông là một người chơi lớn trong thế giới đầu tư mạo hiểm, là đối tác của công ty mạo hiểm lớn Charles River Ventures, và là giám đốc của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia.
Danh sách chương
01
Tìm hiểu làm thế nào Hoa Kỳ có thể sửa chữa hệ thống giáo dục lỗi thời tồi tệ của mình.
02
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đã rời bỏ những người không thành công, không hạnh phúc và không hiểu biết.
03
Giáo dục bắt đầu với một mô hình học nghề có ý nghĩa, nhưng đã thay đổi khi xã hội trở nên tôn giáo hơn
04
Những thay đổi về mặt xã hội trong thế kỷ 18 và 19 đã dẫn đến những thay đổi tiếp theo trong hệ thống giáo dục.
05
Bất chấp những thay đổi lớn trong xã hội, hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hầu như không thay đổi trong suốt thế kỷ qua.
06
Hầu hết các trường đều dạy học sinh ghi nhớ nội dung - với rất ít thành công
07
Thị trường lao động đã thay đổi, và hệ thống giáo dục cần được đổi mới cho phù hợp.
08
Các bài giảng cần phải được tiếp cận bằng các phương thức dạy học mới.
09
Chuyển đổi hệ thống giáo dục đòi hỏi phải sắp xếp lại vấn đề, phải được bày tỏ quan điểm và chủ động.
10
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khả năng để thành công
Tony Wagner & Ted Dintersmith
Những gì về sách?
Cuốn sách "Khả năng để thành công " được xuất bản năm 2015, đưa ra một cái nhìn sâu sắc về tình trạng hiện tại của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và sự thất bại của hệ thống giáo dục trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ tương lai cho kỷ nguyên đổi mới. Cuốn sách này trình bày chi tiết lịch sử giáo dục, tại sao cần phải suy nghĩ lại cách chúng ta dạy con và cách chúng ta có thể làm được điều đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những công dân quan tâm muốn trẻ em có được nền giáo dục mà chúng cần
- Các nhà giáo dục và chính trị gia ở tất cả các cấp chính quyền
- Doanh nhân quan tâm đến tương lai của giáo dục
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tony Wagner là một chuyên gia giáo dục, đã giảng dạy tiếng Anh trong nhiều năm và cũng từng là hiệu trưởng của trường. Ông có bằng tiến sĩ tại Trường Giáo dục Sau đại học của Đại học Harvard và là tác giả của một số cuốn sách, bao gồm Tạo ra những đổi mới và Khoảng cách Thành tựu Toàn cầu.

Ted Dintersmith là một chuyên gia về đổi mới và công nghệ và có bằng Tiến sĩ. ngành Kỹ thuật của Đại học Stanford. Ông là một người chơi lớn trong thế giới đầu tư mạo hiểm, là đối tác của công ty mạo hiểm lớn Charles River Ventures, và là giám đốc của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia.
Phụ lục
1
Tìm hiểu làm thế nào Hoa Kỳ có thể sửa chữa hệ thống giáo dục lỗi thời tồi tệ của mình.
2
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đã rời bỏ những người không thành công, không hạnh phúc và không hiểu biết.
3
Giáo dục bắt đầu với một mô hình học nghề có ý nghĩa, nhưng đã thay đổi khi xã hội trở nên tôn giáo hơn
4
Những thay đổi về mặt xã hội trong thế kỷ 18 và 19 đã dẫn đến những thay đổi tiếp theo trong hệ thống giáo dục.
5
Bất chấp những thay đổi lớn trong xã hội, hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hầu như không thay đổi trong suốt thế kỷ qua.
6
Hầu hết các trường đều dạy học sinh ghi nhớ nội dung - với rất ít thành công
7
Thị trường lao động đã thay đổi, và hệ thống giáo dục cần được đổi mới cho phù hợp.
8
Các bài giảng cần phải được tiếp cận bằng các phương thức dạy học mới.
9
Chuyển đổi hệ thống giáo dục đòi hỏi phải sắp xếp lại vấn đề, phải được bày tỏ quan điểm và chủ động.
10
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm