Ngột ngạt
export
No Image
Ngột ngạt
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Ngột ngạt" (2013) giải thích việc có quá nhiều thứ không chỉ tạo ra gánh nặng không cần thiết cho chúng ta mà thậm chí còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên quá bão hòa với mọi thứ, và một giá trị mới đang xuất hiện: tầm quan trọng của kinh nghiệm so với của cải vật chất.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến những gì xảy ra sau thời đại của chủ nghĩa vật chất
- Bất cứ ai cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều thứ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Người theo chủ nghĩa tương lai và là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, James Wallman đã xuất hiện trên MSNBC và BBC, và ý kiến của ông đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như Time, The Economist và The New York Times. Ông cũng viết chuyên mục tương lai học trên tạp chí T3.
Phụ lục
1
Khám phá một tương lai ngoài chủ nghĩa duy vật sẽ như thế nào.
2
Ngột ngạt là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng ngày nay.
3
Ngột ngạt dẫn đến bất hạnh và thậm chí là cái chết.
4
Tiêu thụ quá mức và sản xuất thừa có mối liên hệ với nhau về mặt lịch sử.
5
Chủ nghĩa tối giản, một cuộc sống đơn giản hơn hoặc chọn mức giải trí trung bình là có thể, nhưng không hoàn hảo, có thể chữa được chứng Ngột ngạt.
6
Trải nghiệm tồn tại lâu hơn của cải vật chất - bạn có thể sống bằng sự khôn ngoan mà không cần trở thành hippie.
7
Chủ nghĩa kinh nghiệm là cách tốt nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất để vượt qua sự ngột ngạt.
8
Chủ nghĩa kinh nghiệm không chạy ngược lại với nền kinh tế hiện đại.
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Ngột ngạt
James Wallman
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Ngột ngạt" (2013) giải thích việc có quá nhiều thứ không chỉ tạo ra gánh nặng không cần thiết cho chúng ta mà thậm chí còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên quá bão hòa với mọi thứ, và một giá trị mới đang xuất hiện: tầm quan trọng của kinh nghiệm so với của cải vật chất.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến những gì xảy ra sau thời đại của chủ nghĩa vật chất
- Bất cứ ai cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều thứ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Người theo chủ nghĩa tương lai và là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, James Wallman đã xuất hiện trên MSNBC và BBC, và ý kiến của ông đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như Time, The Economist và The New York Times. Ông cũng viết chuyên mục tương lai học trên tạp chí T3.
Danh sách chương
01
Khám phá một tương lai ngoài chủ nghĩa duy vật sẽ như thế nào.
02
Ngột ngạt là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng ngày nay.
03
Ngột ngạt dẫn đến bất hạnh và thậm chí là cái chết.
04
Tiêu thụ quá mức và sản xuất thừa có mối liên hệ với nhau về mặt lịch sử.
05
Chủ nghĩa tối giản, một cuộc sống đơn giản hơn hoặc chọn mức giải trí trung bình là có thể, nhưng không hoàn hảo, có thể chữa được chứng Ngột ngạt.
06
Trải nghiệm tồn tại lâu hơn của cải vật chất - bạn có thể sống bằng sự khôn ngoan mà không cần trở thành hippie.
07
Chủ nghĩa kinh nghiệm là cách tốt nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất để vượt qua sự ngột ngạt.
08
Chủ nghĩa kinh nghiệm không chạy ngược lại với nền kinh tế hiện đại.
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Ngột ngạt
James Wallman
Những gì về sách?
"Ngột ngạt" (2013) giải thích việc có quá nhiều thứ không chỉ tạo ra gánh nặng không cần thiết cho chúng ta mà thậm chí còn dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên quá bão hòa với mọi thứ, và một giá trị mới đang xuất hiện: tầm quan trọng của kinh nghiệm so với của cải vật chất.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến những gì xảy ra sau thời đại của chủ nghĩa vật chất
- Bất cứ ai cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều thứ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Người theo chủ nghĩa tương lai và là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, James Wallman đã xuất hiện trên MSNBC và BBC, và ý kiến của ông đã được trích dẫn trong các ấn phẩm như Time, The Economist và The New York Times. Ông cũng viết chuyên mục tương lai học trên tạp chí T3.
Phụ lục
1
Khám phá một tương lai ngoài chủ nghĩa duy vật sẽ như thế nào.
2
Ngột ngạt là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng ngày nay.
3
Ngột ngạt dẫn đến bất hạnh và thậm chí là cái chết.
4
Tiêu thụ quá mức và sản xuất thừa có mối liên hệ với nhau về mặt lịch sử.
5
Chủ nghĩa tối giản, một cuộc sống đơn giản hơn hoặc chọn mức giải trí trung bình là có thể, nhưng không hoàn hảo, có thể chữa được chứng Ngột ngạt.
6
Trải nghiệm tồn tại lâu hơn của cải vật chất - bạn có thể sống bằng sự khôn ngoan mà không cần trở thành hippie.
7
Chủ nghĩa kinh nghiệm là cách tốt nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất để vượt qua sự ngột ngạt.
8
Chủ nghĩa kinh nghiệm không chạy ngược lại với nền kinh tế hiện đại.
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm