Phân tích dự đoán
export
No Image
Phân tích dự đoán
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Phân tích dự đoán" (2016) đem tới sự giới thiệu hữu ích cho một lĩnh vực phức tạp và hấp dẫn: Tìm hiểu cách nghiên cứu dữ liệu giúp mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, một thực tiễn đã thay đổi cách thức thế giới tiến hành điều hành doanh nghiệp của mình. Siegel cung cấp một cái nhìn toàn cảnh tại các khu vực rộng lớn đã được thay đổi mãi mãi, từ tiếp thị đến chăm sóc sức khỏe, từ ngân hàng đến trí thông minh nhân tạo.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên kinh doanh quan tâm đến phân tích ứng dụng
• Độc giả quan tâm đến kinh tế
• Các chuyên gia công nghệ tò mò về trí thông minh nhân tạo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Eric Siegel là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực phân tích dự đoán và là người sáng lập ra Chuỗi Hội nghị Toàn cầu về Dự đoán Phân tích. Ngài là cựu giáo sư Đại học Columbia, đồng thời là biên tập viên điều hành của Thời báo Phân tích dự đoán.
Phụ lục
1
Tìm hiểu những bước căn bản của phân tích dự đoán.
2
Phân tích dự báo có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đưa ra các quyết định an toàn hơn.
3
Tạo ra các dự đoán dẫn đến mối quan ngại về trách nhiệm, đạo đức và thành kiến.
4
Dữ liệu luôn có tính dự đoán nhưng độ chính xác đòi hỏi một lượng dữ liệu cân bằng.
5
Machine Learning (học máy) giúp ta tìm thấy những rủi ro bị bỏ qua, nhưng đồng thời cũng có những rủi ro nhất định với việc này.
6
Kết hợp nhiều nguồn và mô hình giúp tăng độ chính xác và hiệu suất.
7
Ngôn ngữ của con người đặt ra những thách thức khó khăn, tuy nhiên loài người vẫn đạt được những tiến bộ vượt bậc.
8
Phân tích dự đoán giúp xác định những vấn đề không thể nhận ra thông qua niềm tin về định lượng.
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phân tích dự đoán
Eric Siegel
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Phân tích dự đoán" (2016) đem tới sự giới thiệu hữu ích cho một lĩnh vực phức tạp và hấp dẫn: Tìm hiểu cách nghiên cứu dữ liệu giúp mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, một thực tiễn đã thay đổi cách thức thế giới tiến hành điều hành doanh nghiệp của mình. Siegel cung cấp một cái nhìn toàn cảnh tại các khu vực rộng lớn đã được thay đổi mãi mãi, từ tiếp thị đến chăm sóc sức khỏe, từ ngân hàng đến trí thông minh nhân tạo.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên kinh doanh quan tâm đến phân tích ứng dụng
• Độc giả quan tâm đến kinh tế
• Các chuyên gia công nghệ tò mò về trí thông minh nhân tạo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Eric Siegel là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực phân tích dự đoán và là người sáng lập ra Chuỗi Hội nghị Toàn cầu về Dự đoán Phân tích. Ngài là cựu giáo sư Đại học Columbia, đồng thời là biên tập viên điều hành của Thời báo Phân tích dự đoán.
Danh sách chương
01
Tìm hiểu những bước căn bản của phân tích dự đoán.
02
Phân tích dự báo có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đưa ra các quyết định an toàn hơn.
03
Tạo ra các dự đoán dẫn đến mối quan ngại về trách nhiệm, đạo đức và thành kiến.
04
Dữ liệu luôn có tính dự đoán nhưng độ chính xác đòi hỏi một lượng dữ liệu cân bằng.
05
Machine Learning (học máy) giúp ta tìm thấy những rủi ro bị bỏ qua, nhưng đồng thời cũng có những rủi ro nhất định với việc này.
06
Kết hợp nhiều nguồn và mô hình giúp tăng độ chính xác và hiệu suất.
07
Ngôn ngữ của con người đặt ra những thách thức khó khăn, tuy nhiên loài người vẫn đạt được những tiến bộ vượt bậc.
08
Phân tích dự đoán giúp xác định những vấn đề không thể nhận ra thông qua niềm tin về định lượng.
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phân tích dự đoán
Eric Siegel
Những gì về sách?
"Phân tích dự đoán" (2016) đem tới sự giới thiệu hữu ích cho một lĩnh vực phức tạp và hấp dẫn: Tìm hiểu cách nghiên cứu dữ liệu giúp mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, một thực tiễn đã thay đổi cách thức thế giới tiến hành điều hành doanh nghiệp của mình. Siegel cung cấp một cái nhìn toàn cảnh tại các khu vực rộng lớn đã được thay đổi mãi mãi, từ tiếp thị đến chăm sóc sức khỏe, từ ngân hàng đến trí thông minh nhân tạo.
Ai nên đọc sách này ?
• Sinh viên kinh doanh quan tâm đến phân tích ứng dụng
• Độc giả quan tâm đến kinh tế
• Các chuyên gia công nghệ tò mò về trí thông minh nhân tạo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Eric Siegel là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực phân tích dự đoán và là người sáng lập ra Chuỗi Hội nghị Toàn cầu về Dự đoán Phân tích. Ngài là cựu giáo sư Đại học Columbia, đồng thời là biên tập viên điều hành của Thời báo Phân tích dự đoán.
Phụ lục
1
Tìm hiểu những bước căn bản của phân tích dự đoán.
2
Phân tích dự báo có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và đưa ra các quyết định an toàn hơn.
3
Tạo ra các dự đoán dẫn đến mối quan ngại về trách nhiệm, đạo đức và thành kiến.
4
Dữ liệu luôn có tính dự đoán nhưng độ chính xác đòi hỏi một lượng dữ liệu cân bằng.
5
Machine Learning (học máy) giúp ta tìm thấy những rủi ro bị bỏ qua, nhưng đồng thời cũng có những rủi ro nhất định với việc này.
6
Kết hợp nhiều nguồn và mô hình giúp tăng độ chính xác và hiệu suất.
7
Ngôn ngữ của con người đặt ra những thách thức khó khăn, tuy nhiên loài người vẫn đạt được những tiến bộ vượt bậc.
8
Phân tích dự đoán giúp xác định những vấn đề không thể nhận ra thông qua niềm tin về định lượng.
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm