Phê bình để sống tốt hơn
export
No Image
Phê bình để sống tốt hơn
Những gì về sách ?
Phê bình để sống tốt hơn (2016) nói lên vai trò của các nhà phê bình trong cuộc sống. Tìm hiểu về những nhà phê bình từ xưa đến nay, chúng ta hoàn toàn có thể khám phá những khía cạnh thú vị của nghệ thuật và văn hóa.
Ai nên đọc sách này ?
* Sinh viên nghiên cứu về nghệ thuật, văn học hoặc nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa.
* Những người tò mò về ảnh hưởng của những phê bình trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.
* Những người làm nghệ thuật có tầm nhìn và đam mê với chuyên môn của mình.
Ai viết ra cuốn sách này ?
A.O. Scott trở thành nhà phê bình điện ảnh cho tờ New York Times năm 2000 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban phê bình phim năm 2004. Ngoài ra, Scott còn là giáo sư phê bình phim tại trường đại học Wesleyan và có nhiều bài viết trên tạp chí New York Times và nhiều sách báo khác.
Phụ lục
1
Chấp nhận sự phê bình và tự phê bình
2
Các nhà phê bình nghệ thuật là người tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng
3
Các nhà phê bình là những nghệ sĩ và mỗi nghệ sĩ là một nhà phê bình.
4
Thị hiếu của chúng ta được định hình bởi các cộng đồng mà chúng ta tham gia, giống như lịch sử đã tạo nên những hiểu biết văn hóa về sắc đẹp.
5
Thành thật và chấp nhận bị buộc tội thiên vị là một phần vai trò của các nhà phê bình trong xã hội.
6
Đôi khi, các nhà phê bình phải đưa ra những phán quyết sai lầm để châm ngòi cho một xu huớng mới.
7
Các nhà phê bình kết nối các thế hệ mới với những kiệt tác của quá khứ, đồng thời mang lại nghệ thuật chưa được khám phá cho khán giả mới.
8
Thời đại kỹ thuật số khiến vai trò của các nhà phê bình trở nên dư thừa.
9
Các nhà phê bình phải phát triển vượt ra ngoài mặt giấy để xây dựng quan điểm của họ trên mạng xã hội.
10
Kết luận

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phê bình để sống tốt hơn
A.O. Scott
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Phê bình để sống tốt hơn (2016) nói lên vai trò của các nhà phê bình trong cuộc sống. Tìm hiểu về những nhà phê bình từ xưa đến nay, chúng ta hoàn toàn có thể khám phá những khía cạnh thú vị của nghệ thuật và văn hóa.
Ai nên đọc sách này ?
* Sinh viên nghiên cứu về nghệ thuật, văn học hoặc nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa.
* Những người tò mò về ảnh hưởng của những phê bình trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.
* Những người làm nghệ thuật có tầm nhìn và đam mê với chuyên môn của mình.
Ai viết ra cuốn sách này ?
A.O. Scott trở thành nhà phê bình điện ảnh cho tờ New York Times năm 2000 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban phê bình phim năm 2004. Ngoài ra, Scott còn là giáo sư phê bình phim tại trường đại học Wesleyan và có nhiều bài viết trên tạp chí New York Times và nhiều sách báo khác.
Danh sách chương
01
Chấp nhận sự phê bình và tự phê bình
02
Các nhà phê bình nghệ thuật là người tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng
03
Các nhà phê bình là những nghệ sĩ và mỗi nghệ sĩ là một nhà phê bình.
04
Thị hiếu của chúng ta được định hình bởi các cộng đồng mà chúng ta tham gia, giống như lịch sử đã tạo nên những hiểu biết văn hóa về sắc đẹp.
05
Thành thật và chấp nhận bị buộc tội thiên vị là một phần vai trò của các nhà phê bình trong xã hội.
06
Đôi khi, các nhà phê bình phải đưa ra những phán quyết sai lầm để châm ngòi cho một xu huớng mới.
07
Các nhà phê bình kết nối các thế hệ mới với những kiệt tác của quá khứ, đồng thời mang lại nghệ thuật chưa được khám phá cho khán giả mới.
08
Thời đại kỹ thuật số khiến vai trò của các nhà phê bình trở nên dư thừa.
09
Các nhà phê bình phải phát triển vượt ra ngoài mặt giấy để xây dựng quan điểm của họ trên mạng xã hội.
10
Kết luận
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phê bình để sống tốt hơn
A.O. Scott
Những gì về sách?
Phê bình để sống tốt hơn (2016) nói lên vai trò của các nhà phê bình trong cuộc sống. Tìm hiểu về những nhà phê bình từ xưa đến nay, chúng ta hoàn toàn có thể khám phá những khía cạnh thú vị của nghệ thuật và văn hóa.
Ai nên đọc sách này ?
* Sinh viên nghiên cứu về nghệ thuật, văn học hoặc nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa.
* Những người tò mò về ảnh hưởng của những phê bình trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.
* Những người làm nghệ thuật có tầm nhìn và đam mê với chuyên môn của mình.
Ai viết ra cuốn sách này ?
A.O. Scott trở thành nhà phê bình điện ảnh cho tờ New York Times năm 2000 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban phê bình phim năm 2004. Ngoài ra, Scott còn là giáo sư phê bình phim tại trường đại học Wesleyan và có nhiều bài viết trên tạp chí New York Times và nhiều sách báo khác.
Phụ lục
1
Chấp nhận sự phê bình và tự phê bình
2
Các nhà phê bình nghệ thuật là người tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng
3
Các nhà phê bình là những nghệ sĩ và mỗi nghệ sĩ là một nhà phê bình.
4
Thị hiếu của chúng ta được định hình bởi các cộng đồng mà chúng ta tham gia, giống như lịch sử đã tạo nên những hiểu biết văn hóa về sắc đẹp.
5
Thành thật và chấp nhận bị buộc tội thiên vị là một phần vai trò của các nhà phê bình trong xã hội.
6
Đôi khi, các nhà phê bình phải đưa ra những phán quyết sai lầm để châm ngòi cho một xu huớng mới.
7
Các nhà phê bình kết nối các thế hệ mới với những kiệt tác của quá khứ, đồng thời mang lại nghệ thuật chưa được khám phá cho khán giả mới.
8
Thời đại kỹ thuật số khiến vai trò của các nhà phê bình trở nên dư thừa.
9
Các nhà phê bình phải phát triển vượt ra ngoài mặt giấy để xây dựng quan điểm của họ trên mạng xã hội.
10
Kết luận
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm