Phương trình hạnh phúc
export
No Image
Phương trình hạnh phúc
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách Phương trình hạnh phúc được xuất bản năm 2016 mở ra chín bí mật thiết yếu để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây là những hướng dẫn có thể giúp bất cứ ai cũng gặt hái được những phần thưởng đi kèm với một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ là giảm căng thẳng và lo lắng; mà còn mở đường cho công việc và thành công lớn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bất hạnh
- Những nhân viên lo lắng về công việc của chính họ
- Độc giả tìm kiếm sự hướng dẫn trong cuộc sống
Ai viết ra cuốn sách này ?
Neil Pasricha, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, là một doanh nhân, diễn giả và cố vấn trước công chúng. Anh ấy cũng là người tạo ra blog nổi tiếng 1.000 điều tuyệt vời và ấn phẩm đi kèm,và Cuốn sách tuyệt vời.
Phụ lục
1
Hãy trở thành một người hạnh phúc hơn.
2
Bạn cần phải bắt đầu từ một nơi hạnh phúc và làm mọi thứ bởi vì bạn thích làm những điều đó.
3
Hai mâu thuẫn cản trở việc cảm thấy hạnh phúc, nhưng đơn giản là cuộc sống, bạn đương nhiên đã có vé bước đến hạnh phúc rồi.
4
Nghỉ hưu sẽ không làm bạn hạnh phúc; bạn cần phải duy trình công việc có chủ đích.
5
Việc bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào quan trọng hơn việc bạn được trả bao nhiêu.
6
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.
7
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.Hãy phá vỡ rào cản và làm những gì bạn yêu thích, ngay cả khi bạn sợ hãi.
8
Hãy là chính mình và đừng dựa vào lời khuyên của người khác.
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phương trình hạnh phúc
Neil Pasricha
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách Phương trình hạnh phúc được xuất bản năm 2016 mở ra chín bí mật thiết yếu để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây là những hướng dẫn có thể giúp bất cứ ai cũng gặt hái được những phần thưởng đi kèm với một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ là giảm căng thẳng và lo lắng; mà còn mở đường cho công việc và thành công lớn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bất hạnh
- Những nhân viên lo lắng về công việc của chính họ
- Độc giả tìm kiếm sự hướng dẫn trong cuộc sống
Ai viết ra cuốn sách này ?
Neil Pasricha, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, là một doanh nhân, diễn giả và cố vấn trước công chúng. Anh ấy cũng là người tạo ra blog nổi tiếng 1.000 điều tuyệt vời và ấn phẩm đi kèm,và Cuốn sách tuyệt vời.
Phụ lục
1
Hãy trở thành một người hạnh phúc hơn.
2
Bạn cần phải bắt đầu từ một nơi hạnh phúc và làm mọi thứ bởi vì bạn thích làm những điều đó.
3
Hai mâu thuẫn cản trở việc cảm thấy hạnh phúc, nhưng đơn giản là cuộc sống, bạn đương nhiên đã có vé bước đến hạnh phúc rồi.
4
Nghỉ hưu sẽ không làm bạn hạnh phúc; bạn cần phải duy trình công việc có chủ đích.
5
Việc bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào quan trọng hơn việc bạn được trả bao nhiêu.
6
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.
7
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.Hãy phá vỡ rào cản và làm những gì bạn yêu thích, ngay cả khi bạn sợ hãi.
8
Hãy là chính mình và đừng dựa vào lời khuyên của người khác.
9
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Phương trình hạnh phúc
Neil Pasricha
Những gì về sách?
Cuốn sách Phương trình hạnh phúc được xuất bản năm 2016 mở ra chín bí mật thiết yếu để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây là những hướng dẫn có thể giúp bất cứ ai cũng gặt hái được những phần thưởng đi kèm với một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Hạnh phúc không chỉ là giảm căng thẳng và lo lắng; mà còn mở đường cho công việc và thành công lớn.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người bất hạnh
- Những nhân viên lo lắng về công việc của chính họ
- Độc giả tìm kiếm sự hướng dẫn trong cuộc sống
Ai viết ra cuốn sách này ?
Neil Pasricha, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, là một doanh nhân, diễn giả và cố vấn trước công chúng. Anh ấy cũng là người tạo ra blog nổi tiếng 1.000 điều tuyệt vời và ấn phẩm đi kèm,và Cuốn sách tuyệt vời.
Phụ lục
1
Hãy trở thành một người hạnh phúc hơn.
2
Bạn cần phải bắt đầu từ một nơi hạnh phúc và làm mọi thứ bởi vì bạn thích làm những điều đó.
3
Hai mâu thuẫn cản trở việc cảm thấy hạnh phúc, nhưng đơn giản là cuộc sống, bạn đương nhiên đã có vé bước đến hạnh phúc rồi.
4
Nghỉ hưu sẽ không làm bạn hạnh phúc; bạn cần phải duy trình công việc có chủ đích.
5
Việc bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào quan trọng hơn việc bạn được trả bao nhiêu.
6
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.
7
Để cảm thấy bớt căng thẳng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều quan trọng, hãy giảm lựa chọn của bạn và tạo không gian.Hãy phá vỡ rào cản và làm những gì bạn yêu thích, ngay cả khi bạn sợ hãi.
8
Hãy là chính mình và đừng dựa vào lời khuyên của người khác.
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm