Thợ dũa
export
No Image
Thợ dũa
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Thợ dũa" được xuất bản năm 2020, ghi lại cách những thay đổi về mặt công nghệ và cơ cấu tổ chức đã biến đổi nơi làm việc của con người chúng ta. Quan trọng hơn cả, cuốn sách đã vạch ra các năng lực chính mà các tổ chức hiện đại và người lao động nên phát triển để có thể vững dậy mạnh mẽ trong một thế giới đầy bất ổn.
Ai nên đọc sách này ?
- Các doanh nhân đang tìm kiếm lời khuyên về việc tạo ra các công ty bền vững, sáng tạo.
- Những người nhân viên chán ngấy với các công việc vô vị.
- Những người quản lý muốn học cách lãnh đạo thành công.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jonas Altman là một diễn giả, nhà văn và doanh nhân. Hoạt động thiết kế của anh, Social Fabric, nhằm mục đích làm cho thế giới công việc của chúng ta trở nên nhân văn hơn. Bài viết của ông đã được xuất bản trên Guardian, Quartz và Sunday Times.
Phụ lục
1
Tìm hiểu về cách điều hướng thế giới công việc đang thay đổi nhanh chóng.
2
Sự buông thả tại nơi làm việc là khá bệnh phổ biến, và nó thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
3
Các công ty sống theo giá trị mà họ đã đặt ra sẽ thu hút những nhân viên gắn bó lâu dài.
4
Cơ cấu quản lý phân cấp không hiệu quả và hạn chế sự tăng trưởng.
5
Khả năng thích nghi là kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động hiện đại có thể trau dồi.
6
Người lao động hiện đại cần tối ưu hóa thói quen làm việc và cách chính những người lao động này sử dụng công nghệ.
7
Nghề thủ công cho phép bạn tạo ra công việc có ý nghĩa của riêng mình.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Thợ dũa
Jonas Altman
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Thợ dũa" được xuất bản năm 2020, ghi lại cách những thay đổi về mặt công nghệ và cơ cấu tổ chức đã biến đổi nơi làm việc của con người chúng ta. Quan trọng hơn cả, cuốn sách đã vạch ra các năng lực chính mà các tổ chức hiện đại và người lao động nên phát triển để có thể vững dậy mạnh mẽ trong một thế giới đầy bất ổn.
Ai nên đọc sách này ?
- Các doanh nhân đang tìm kiếm lời khuyên về việc tạo ra các công ty bền vững, sáng tạo.
- Những người nhân viên chán ngấy với các công việc vô vị.
- Những người quản lý muốn học cách lãnh đạo thành công.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jonas Altman là một diễn giả, nhà văn và doanh nhân. Hoạt động thiết kế của anh, Social Fabric, nhằm mục đích làm cho thế giới công việc của chúng ta trở nên nhân văn hơn. Bài viết của ông đã được xuất bản trên Guardian, Quartz và Sunday Times.
Phụ lục
1
Tìm hiểu về cách điều hướng thế giới công việc đang thay đổi nhanh chóng.
2
Sự buông thả tại nơi làm việc là khá bệnh phổ biến, và nó thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
3
Các công ty sống theo giá trị mà họ đã đặt ra sẽ thu hút những nhân viên gắn bó lâu dài.
4
Cơ cấu quản lý phân cấp không hiệu quả và hạn chế sự tăng trưởng.
5
Khả năng thích nghi là kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động hiện đại có thể trau dồi.
6
Người lao động hiện đại cần tối ưu hóa thói quen làm việc và cách chính những người lao động này sử dụng công nghệ.
7
Nghề thủ công cho phép bạn tạo ra công việc có ý nghĩa của riêng mình.
8
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Thợ dũa
Jonas Altman
Những gì về sách?
Cuốn sách "Thợ dũa" được xuất bản năm 2020, ghi lại cách những thay đổi về mặt công nghệ và cơ cấu tổ chức đã biến đổi nơi làm việc của con người chúng ta. Quan trọng hơn cả, cuốn sách đã vạch ra các năng lực chính mà các tổ chức hiện đại và người lao động nên phát triển để có thể vững dậy mạnh mẽ trong một thế giới đầy bất ổn.
Ai nên đọc sách này ?
- Các doanh nhân đang tìm kiếm lời khuyên về việc tạo ra các công ty bền vững, sáng tạo.
- Những người nhân viên chán ngấy với các công việc vô vị.
- Những người quản lý muốn học cách lãnh đạo thành công.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jonas Altman là một diễn giả, nhà văn và doanh nhân. Hoạt động thiết kế của anh, Social Fabric, nhằm mục đích làm cho thế giới công việc của chúng ta trở nên nhân văn hơn. Bài viết của ông đã được xuất bản trên Guardian, Quartz và Sunday Times.
Phụ lục
1
Tìm hiểu về cách điều hướng thế giới công việc đang thay đổi nhanh chóng.
2
Sự buông thả tại nơi làm việc là khá bệnh phổ biến, và nó thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
3
Các công ty sống theo giá trị mà họ đã đặt ra sẽ thu hút những nhân viên gắn bó lâu dài.
4
Cơ cấu quản lý phân cấp không hiệu quả và hạn chế sự tăng trưởng.
5
Khả năng thích nghi là kỹ năng quan trọng nhất mà người lao động hiện đại có thể trau dồi.
6
Người lao động hiện đại cần tối ưu hóa thói quen làm việc và cách chính những người lao động này sử dụng công nghệ.
7
Nghề thủ công cho phép bạn tạo ra công việc có ý nghĩa của riêng mình.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm