Binh Pháp Tôn Tử
export
No Image
Binh Pháp Tôn Tử
Mua ngay
Những gì về sách ?
Hàng nghìn năm tuổi, "Binh Pháp Tôn Tử" là một chuyên luận quân sự của Trung Quốc được coi là tác phẩm tiêu biểu của chiến thuật và chiến lược quân sự. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến thuật quân sự cũng như chiến lược kinh doanh và luật pháp ở cả phương Đông và phương Tây. Các nhà lãnh đạo như tướng Douglas MacArthur và Mao Trạch Đông đã lấy cảm hứng từ nó.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến nền tảng của chiến thuật quân sự, kinh doanh và pháp lý
- Bất cứ ai muốn hiểu chiến tranh đã được tiến hành hàng ngàn năm trước như thế nào
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tôn Tử là một vị tướng quân sự, nhà chiến lược và nhà triết học trong thời nhà Chu của Trung Quốc cổ đại trong 500 năm Trước Công Nguyên.
Phụ lục
1
Lập kế hoạch, tính toán và so sánh tương quan lực lượng sẽ dẫn đến chiến thắng.
2
Bảo vệ bản thân trước thất bại và chờ đợi cơ hội chiến thắng.
3
Chiến tranh chỉ thành công nếu vua và tướng lĩnh không gây ra thất bại cho riêng mình.
4
Bảo tồn tài nguyên của bạn thông qua các mưu kế, cướp bóc và gián điệp.
5
Lừa dối kẻ thù của bạn và áp đặt ý muốn của bạn lên chúng.
6
Quan sát địa hình và kẻ thù của bạn, sau đó điều chỉnh cho phù hợp.
7
Để tiến hành chiến tranh thành công, hãy quản lý quân đội của bạn một cách nghiêm khắc, giữ họ trong tình trạng không chắc chắn và khiến họ chiến đấu đến chết.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Binh Pháp Tôn Tử
Sun Tzu
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Hàng nghìn năm tuổi, "Binh Pháp Tôn Tử" là một chuyên luận quân sự của Trung Quốc được coi là tác phẩm tiêu biểu của chiến thuật và chiến lược quân sự. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến thuật quân sự cũng như chiến lược kinh doanh và luật pháp ở cả phương Đông và phương Tây. Các nhà lãnh đạo như tướng Douglas MacArthur và Mao Trạch Đông đã lấy cảm hứng từ nó.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến nền tảng của chiến thuật quân sự, kinh doanh và pháp lý
- Bất cứ ai muốn hiểu chiến tranh đã được tiến hành hàng ngàn năm trước như thế nào
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tôn Tử là một vị tướng quân sự, nhà chiến lược và nhà triết học trong thời nhà Chu của Trung Quốc cổ đại trong 500 năm Trước Công Nguyên.
Danh sách chương
01
Lập kế hoạch, tính toán và so sánh tương quan lực lượng sẽ dẫn đến chiến thắng.
02
Bảo vệ bản thân trước thất bại và chờ đợi cơ hội chiến thắng.
03
Chiến tranh chỉ thành công nếu vua và tướng lĩnh không gây ra thất bại cho riêng mình.
04
Bảo tồn tài nguyên của bạn thông qua các mưu kế, cướp bóc và gián điệp.
05
Lừa dối kẻ thù của bạn và áp đặt ý muốn của bạn lên chúng.
06
Quan sát địa hình và kẻ thù của bạn, sau đó điều chỉnh cho phù hợp.
07
Để tiến hành chiến tranh thành công, hãy quản lý quân đội của bạn một cách nghiêm khắc, giữ họ trong tình trạng không chắc chắn và khiến họ chiến đấu đến chết.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Binh Pháp Tôn Tử
Sun Tzu
Những gì về sách?
Hàng nghìn năm tuổi, "Binh Pháp Tôn Tử" là một chuyên luận quân sự của Trung Quốc được coi là tác phẩm tiêu biểu của chiến thuật và chiến lược quân sự. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến thuật quân sự cũng như chiến lược kinh doanh và luật pháp ở cả phương Đông và phương Tây. Các nhà lãnh đạo như tướng Douglas MacArthur và Mao Trạch Đông đã lấy cảm hứng từ nó.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai quan tâm đến nền tảng của chiến thuật quân sự, kinh doanh và pháp lý
- Bất cứ ai muốn hiểu chiến tranh đã được tiến hành hàng ngàn năm trước như thế nào
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tôn Tử là một vị tướng quân sự, nhà chiến lược và nhà triết học trong thời nhà Chu của Trung Quốc cổ đại trong 500 năm Trước Công Nguyên.
Phụ lục
1
Lập kế hoạch, tính toán và so sánh tương quan lực lượng sẽ dẫn đến chiến thắng.
2
Bảo vệ bản thân trước thất bại và chờ đợi cơ hội chiến thắng.
3
Chiến tranh chỉ thành công nếu vua và tướng lĩnh không gây ra thất bại cho riêng mình.
4
Bảo tồn tài nguyên của bạn thông qua các mưu kế, cướp bóc và gián điệp.
5
Lừa dối kẻ thù của bạn và áp đặt ý muốn của bạn lên chúng.
6
Quan sát địa hình và kẻ thù của bạn, sau đó điều chỉnh cho phù hợp.
7
Để tiến hành chiến tranh thành công, hãy quản lý quân đội của bạn một cách nghiêm khắc, giữ họ trong tình trạng không chắc chắn và khiến họ chiến đấu đến chết.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm