Khoảng Trống Hành Vi
export
No Image
Khoảng Trống Hành Vi
Mua ngay
Những gì về sách ?
Những mẩu chuyện này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về tiền bạc. Bằng cách xác định "Khoảng Trống Hành Vi" - khoảng cách giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm - và giải thích cách thu hẹp khoảng cách đó, Richards nêu ra các hướng dẫn để quyết định tài chính thông minh cho cuộc sống.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai muốn chi tiêu và đầu tư tiền một cách khôn ngoan
- Bất kỳ ai quan tâm đến việc tự giúp đỡ và cải thiện bản thân
- Bất cứ ai không nghĩ rằng tiền là tất cả
Ai viết ra cuốn sách này ?
Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận Carl Richards là giám đốc giáo dục nhà đầu tư của BAM ALLIANCE, một nhóm gồm hơn 130 cố vấn quản lý tài sản độc lập. Anh ấy đã đóng góp cho New York Times và được giới thiệu trên Marketplace Money, Oprah.com và Forbes.com.
Phụ lục
1
Học cách đưa ra các quyết định tài chính thông minh (và ngừng lo lắng về tiền bạc quá nhiều).
2
Khoảng cách về hành vi phát sinh khi có sự rạn nứt giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm.
3
Thay vì săn lùng khoản đầu tư tốt nhất trên thế giới, hãy đưa ra các quyết định tài chính dựa trên các mục tiêu cá nhân.
4
Bỏ qua hầu hết những lời khuyên tài chính chung chung mà bạn nghe trên các phương tiện truyền thông; thay vào đó, hãy đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
5
Tiền chỉ thể mua được rất nhiều hạnh phúc; ngoài ra, nó còn là một công cụ để theo đuổi các mục tiêu cá nhân.
6
Các phương tiện truyền thông chính thống truyền bá tâm lý bầy đàn, có thể khiến bạn xa rời các mục tiêu tài chính thực sự của mình.
7
Theo dõi các mục tiêu tài chính của bạn bằng cách chuẩn bị cho những điều bất ngờ và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
8
Đầu tư hợp lý đòi hỏi bạn phải trung thực, thoát khỏi tình trạng ứ đọng tài sản và chỉ đầu tư theo mục tiêu cá nhân.
9
Chịu trách nhiệm về quyết định của mình nhưng hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được kết quả.
10
Nói về tiền bạc với bạn bè và gia đình có thể không thoải mái, nhưng nó cũng rất quan trọng.
11
Khi phải đưa ra các lựa chọn tài chính, hãy giữ nó đơn giản và nhàm chán.
12
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khoảng Trống Hành Vi
Carl Richards
No Image12 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Những mẩu chuyện này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về tiền bạc. Bằng cách xác định "Khoảng Trống Hành Vi" - khoảng cách giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm - và giải thích cách thu hẹp khoảng cách đó, Richards nêu ra các hướng dẫn để quyết định tài chính thông minh cho cuộc sống.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai muốn chi tiêu và đầu tư tiền một cách khôn ngoan
- Bất kỳ ai quan tâm đến việc tự giúp đỡ và cải thiện bản thân
- Bất cứ ai không nghĩ rằng tiền là tất cả
Ai viết ra cuốn sách này ?
Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận Carl Richards là giám đốc giáo dục nhà đầu tư của BAM ALLIANCE, một nhóm gồm hơn 130 cố vấn quản lý tài sản độc lập. Anh ấy đã đóng góp cho New York Times và được giới thiệu trên Marketplace Money, Oprah.com và Forbes.com.
Danh sách chương
01
Học cách đưa ra các quyết định tài chính thông minh (và ngừng lo lắng về tiền bạc quá nhiều).
02
Khoảng cách về hành vi phát sinh khi có sự rạn nứt giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm.
03
Thay vì săn lùng khoản đầu tư tốt nhất trên thế giới, hãy đưa ra các quyết định tài chính dựa trên các mục tiêu cá nhân.
04
Bỏ qua hầu hết những lời khuyên tài chính chung chung mà bạn nghe trên các phương tiện truyền thông; thay vào đó, hãy đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
05
Tiền chỉ thể mua được rất nhiều hạnh phúc; ngoài ra, nó còn là một công cụ để theo đuổi các mục tiêu cá nhân.
06
Các phương tiện truyền thông chính thống truyền bá tâm lý bầy đàn, có thể khiến bạn xa rời các mục tiêu tài chính thực sự của mình.
07
Theo dõi các mục tiêu tài chính của bạn bằng cách chuẩn bị cho những điều bất ngờ và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
08
Đầu tư hợp lý đòi hỏi bạn phải trung thực, thoát khỏi tình trạng ứ đọng tài sản và chỉ đầu tư theo mục tiêu cá nhân.
09
Chịu trách nhiệm về quyết định của mình nhưng hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được kết quả.
10
Nói về tiền bạc với bạn bè và gia đình có thể không thoải mái, nhưng nó cũng rất quan trọng.
11
Khi phải đưa ra các lựa chọn tài chính, hãy giữ nó đơn giản và nhàm chán.
12
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khoảng Trống Hành Vi
Carl Richards
Những gì về sách?
Những mẩu chuyện này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về tiền bạc. Bằng cách xác định "Khoảng Trống Hành Vi" - khoảng cách giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm - và giải thích cách thu hẹp khoảng cách đó, Richards nêu ra các hướng dẫn để quyết định tài chính thông minh cho cuộc sống.
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai muốn chi tiêu và đầu tư tiền một cách khôn ngoan
- Bất kỳ ai quan tâm đến việc tự giúp đỡ và cải thiện bản thân
- Bất cứ ai không nghĩ rằng tiền là tất cả
Ai viết ra cuốn sách này ?
Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận Carl Richards là giám đốc giáo dục nhà đầu tư của BAM ALLIANCE, một nhóm gồm hơn 130 cố vấn quản lý tài sản độc lập. Anh ấy đã đóng góp cho New York Times và được giới thiệu trên Marketplace Money, Oprah.com và Forbes.com.
Phụ lục
1
Học cách đưa ra các quyết định tài chính thông minh (và ngừng lo lắng về tiền bạc quá nhiều).
2
Khoảng cách về hành vi phát sinh khi có sự rạn nứt giữa những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta thực sự làm.
3
Thay vì săn lùng khoản đầu tư tốt nhất trên thế giới, hãy đưa ra các quyết định tài chính dựa trên các mục tiêu cá nhân.
4
Bỏ qua hầu hết những lời khuyên tài chính chung chung mà bạn nghe trên các phương tiện truyền thông; thay vào đó, hãy đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
5
Tiền chỉ thể mua được rất nhiều hạnh phúc; ngoài ra, nó còn là một công cụ để theo đuổi các mục tiêu cá nhân.
6
Các phương tiện truyền thông chính thống truyền bá tâm lý bầy đàn, có thể khiến bạn xa rời các mục tiêu tài chính thực sự của mình.
7
Theo dõi các mục tiêu tài chính của bạn bằng cách chuẩn bị cho những điều bất ngờ và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
8
Đầu tư hợp lý đòi hỏi bạn phải trung thực, thoát khỏi tình trạng ứ đọng tài sản và chỉ đầu tư theo mục tiêu cá nhân.
9
Chịu trách nhiệm về quyết định của mình nhưng hãy nhớ rằng: Bạn không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được kết quả.
10
Nói về tiền bạc với bạn bè và gia đình có thể không thoải mái, nhưng nó cũng rất quan trọng.
11
Khi phải đưa ra các lựa chọn tài chính, hãy giữ nó đơn giản và nhàm chán.
12
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm