Bài giảng cuối cùng
export
No Image
Bài giảng cuối cùng
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Bài giảng cuối cùng" được xuất bản năm 2008 là một sự suy ngẫm sâu sắc và chân thành về cuộc sống, cái chết và giá trị của việc theo đuổi ước mơ của bạn. Trong bài viết độc đáo này, nhà khoa học máy tính Randy Pausch phản ánh tỷ lệ tử vong sau khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Ai nên đọc sách này ?
- Những bậc cha mẹ mới tìm kiếm lời khuyên
- Bạn bè và gia đình của những người mắc bệnh nan y
- Bất cứ ai tìm kiếm một chút cảm hứng
Ai viết ra cuốn sách này ?
Randy Pausch là một giáo sư về tương tác giữa con người và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon. Bài phát biểu chia tay của ông, ban đầu có tựa đề "Bài giảng cuối cùng thực sự đạt được ước mơ thời thơ ấu của bạn", đã được gửi đi ngay trước khi ông qua đời vào năm 2008.
Phụ lục
1
Bài học cuộc sống từ một người đàn ông đã làm tất cả.
2
Randy đã sử dụng bài giảng cuối cùng của mình để suy ngẫm về việc sống một cuộc sống tốt đẹp.
3
Randy không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nên rất nhiều trong số đó đã trở thành sự thật.
4
Nhìn lại quá khứ , Randy đã học được một chút kiến thức trong những thăng trầm của cuộc sống.
5
Randy tìm thấy sự hài lòng thực sự khi giúp người khác đạt được ước mơ của mọi người.
6
Đôi khi lời khuyên đơn giản nhất cũng có giá trị nhất.
7
Những suy nghĩ cuối cùng của Randy là về những đứa con của mình và tương lai của chúng.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Bài giảng cuối cùng
Randy Pausch
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách "Bài giảng cuối cùng" được xuất bản năm 2008 là một sự suy ngẫm sâu sắc và chân thành về cuộc sống, cái chết và giá trị của việc theo đuổi ước mơ của bạn. Trong bài viết độc đáo này, nhà khoa học máy tính Randy Pausch phản ánh tỷ lệ tử vong sau khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Ai nên đọc sách này ?
- Những bậc cha mẹ mới tìm kiếm lời khuyên
- Bạn bè và gia đình của những người mắc bệnh nan y
- Bất cứ ai tìm kiếm một chút cảm hứng
Ai viết ra cuốn sách này ?
Randy Pausch là một giáo sư về tương tác giữa con người và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon. Bài phát biểu chia tay của ông, ban đầu có tựa đề "Bài giảng cuối cùng thực sự đạt được ước mơ thời thơ ấu của bạn", đã được gửi đi ngay trước khi ông qua đời vào năm 2008.
Danh sách chương
01
Bài học cuộc sống từ một người đàn ông đã làm tất cả.
02
Randy đã sử dụng bài giảng cuối cùng của mình để suy ngẫm về việc sống một cuộc sống tốt đẹp.
03
Randy không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nên rất nhiều trong số đó đã trở thành sự thật.
04
Nhìn lại quá khứ , Randy đã học được một chút kiến thức trong những thăng trầm của cuộc sống.
05
Randy tìm thấy sự hài lòng thực sự khi giúp người khác đạt được ước mơ của mọi người.
06
Đôi khi lời khuyên đơn giản nhất cũng có giá trị nhất.
07
Những suy nghĩ cuối cùng của Randy là về những đứa con của mình và tương lai của chúng.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Bài giảng cuối cùng
Randy Pausch
Những gì về sách?
Cuốn sách "Bài giảng cuối cùng" được xuất bản năm 2008 là một sự suy ngẫm sâu sắc và chân thành về cuộc sống, cái chết và giá trị của việc theo đuổi ước mơ của bạn. Trong bài viết độc đáo này, nhà khoa học máy tính Randy Pausch phản ánh tỷ lệ tử vong sau khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Ai nên đọc sách này ?
- Những bậc cha mẹ mới tìm kiếm lời khuyên
- Bạn bè và gia đình của những người mắc bệnh nan y
- Bất cứ ai tìm kiếm một chút cảm hứng
Ai viết ra cuốn sách này ?
Randy Pausch là một giáo sư về tương tác giữa con người và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon. Bài phát biểu chia tay của ông, ban đầu có tựa đề "Bài giảng cuối cùng thực sự đạt được ước mơ thời thơ ấu của bạn", đã được gửi đi ngay trước khi ông qua đời vào năm 2008.
Phụ lục
1
Bài học cuộc sống từ một người đàn ông đã làm tất cả.
2
Randy đã sử dụng bài giảng cuối cùng của mình để suy ngẫm về việc sống một cuộc sống tốt đẹp.
3
Randy không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nên rất nhiều trong số đó đã trở thành sự thật.
4
Nhìn lại quá khứ , Randy đã học được một chút kiến thức trong những thăng trầm của cuộc sống.
5
Randy tìm thấy sự hài lòng thực sự khi giúp người khác đạt được ước mơ của mọi người.
6
Đôi khi lời khuyên đơn giản nhất cũng có giá trị nhất.
7
Những suy nghĩ cuối cùng của Randy là về những đứa con của mình và tương lai của chúng.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm