Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng
export
No Image
Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng" (2012) giải thích tại sao niềm tin không chỉ cần thiết cho một cuộc sống cá nhân hạnh phúc mà còn là yếu tố cơ bản trong các doanh nghiệp thành công và các mối quan hệ kinh doanh. Nó thảo luận về tám cái gọi là trụ cột của lòng tin và lập luận rằng những nguyên tắc này phải là cơ sở cho các hành động hàng ngày của bạn, để bạn đạt được điều mà tác giả gọi là “lợi thế tin cậy”. Cuốn sách cũng thảo luận về cách xây dựng lại niềm tin sau khi nó bị tổn hại.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn
-Bất kỳ ai giao dịch với khách hàng một cách thường xuyên
-Bất cứ ai muốn cải thiện các mối quan hệ của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
-Bất cứ ai muốn tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của lòng tin đối với tất cả cuộc sống của chúng ta
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Horsager là nhà tư vấn chiến lược kinh doanh và diễn giả chính. Từ kinh nghiệm trực tiếp của mình với tư cách là giám đốc của K-Life Inc., đồng thời là người sáng lập của Special Delivery Productions, anh ấy đã học được rằng khả năng giành được sự tin tưởng quan trọng như thế nào đối với sự thành công của một doanh nghiệp. Horsager cũng làm trợ giảng cho Giáo sư về Lãnh đạo Tổ chức cho chương trình sau đại học của Đại học Bethel.
Phụ lục
1
Có được lợi thế tin cậy, lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của bạn.
2
Được tin cậy là điều tuyệt vời cho việc kinh doanh: bạn có được khách hàng trung thành, quảng cáo miễn phí và mạng lưới an toàn.
3
Rõ ràng: Biết những gì bạn muốn và cũng cho người khác biết để họ có thể tin tưởng bạn.
4
Lòng trắc ẩn: Để có được sự tin tưởng và tôn trọng, hãy nghĩ xa hơn bản thân và quan tâm đến người khác.
5
Tính cách: Sống đúng với giá trị đạo đức của mình và nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
6
Năng lực: Thay vì nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế, hãy duy trì năng lực của bạn bằng cách tiếp tục học hỏi.
7
Cam kết: Khi nó có giá trị, hãy tuân thủ những lời hứa của bạn ngay cả khi nó liên quan đến sự hy sinh.
8
Kết nối: Biết những người xung quanh bạn và xây dựng các mối quan hệ.
9
Đóng góp: Cung cấp và khen thưởng kết quả.
10
Tính nhất quán: Thực hành các trụ cột của niềm tin mỗi ngày và trong mọi việc bạn làm.
11
Tin tưởng vào người khác làm phát huy những phẩm chất tốt nhất của họ.
12
Niềm tin có thể được xây dựng lại - nếu bạn kiên nhẫn và sẵn sàng đi xa hơn.
13
Xây dựng lòng tin trên toàn cầu đòi hỏi bạn phải phóng đại nỗ lực của mình.
14
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng
David Horsager
No Image14 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng" (2012) giải thích tại sao niềm tin không chỉ cần thiết cho một cuộc sống cá nhân hạnh phúc mà còn là yếu tố cơ bản trong các doanh nghiệp thành công và các mối quan hệ kinh doanh. Nó thảo luận về tám cái gọi là trụ cột của lòng tin và lập luận rằng những nguyên tắc này phải là cơ sở cho các hành động hàng ngày của bạn, để bạn đạt được điều mà tác giả gọi là “lợi thế tin cậy”. Cuốn sách cũng thảo luận về cách xây dựng lại niềm tin sau khi nó bị tổn hại.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn
-Bất kỳ ai giao dịch với khách hàng một cách thường xuyên
-Bất cứ ai muốn cải thiện các mối quan hệ của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
-Bất cứ ai muốn tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của lòng tin đối với tất cả cuộc sống của chúng ta
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Horsager là nhà tư vấn chiến lược kinh doanh và diễn giả chính. Từ kinh nghiệm trực tiếp của mình với tư cách là giám đốc của K-Life Inc., đồng thời là người sáng lập của Special Delivery Productions, anh ấy đã học được rằng khả năng giành được sự tin tưởng quan trọng như thế nào đối với sự thành công của một doanh nghiệp. Horsager cũng làm trợ giảng cho Giáo sư về Lãnh đạo Tổ chức cho chương trình sau đại học của Đại học Bethel.
Danh sách chương
01
Có được lợi thế tin cậy, lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của bạn.
02
Được tin cậy là điều tuyệt vời cho việc kinh doanh: bạn có được khách hàng trung thành, quảng cáo miễn phí và mạng lưới an toàn.
03
Rõ ràng: Biết những gì bạn muốn và cũng cho người khác biết để họ có thể tin tưởng bạn.
04
Lòng trắc ẩn: Để có được sự tin tưởng và tôn trọng, hãy nghĩ xa hơn bản thân và quan tâm đến người khác.
05
Tính cách: Sống đúng với giá trị đạo đức của mình và nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
06
Năng lực: Thay vì nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế, hãy duy trì năng lực của bạn bằng cách tiếp tục học hỏi.
07
Cam kết: Khi nó có giá trị, hãy tuân thủ những lời hứa của bạn ngay cả khi nó liên quan đến sự hy sinh.
08
Kết nối: Biết những người xung quanh bạn và xây dựng các mối quan hệ.
09
Đóng góp: Cung cấp và khen thưởng kết quả.
10
Tính nhất quán: Thực hành các trụ cột của niềm tin mỗi ngày và trong mọi việc bạn làm.
11
Tin tưởng vào người khác làm phát huy những phẩm chất tốt nhất của họ.
12
Niềm tin có thể được xây dựng lại - nếu bạn kiên nhẫn và sẵn sàng đi xa hơn.
13
Xây dựng lòng tin trên toàn cầu đòi hỏi bạn phải phóng đại nỗ lực của mình.
14
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng
David Horsager
Những gì về sách?
"Khía Cạnh Của Sự Tin Tưởng" (2012) giải thích tại sao niềm tin không chỉ cần thiết cho một cuộc sống cá nhân hạnh phúc mà còn là yếu tố cơ bản trong các doanh nghiệp thành công và các mối quan hệ kinh doanh. Nó thảo luận về tám cái gọi là trụ cột của lòng tin và lập luận rằng những nguyên tắc này phải là cơ sở cho các hành động hàng ngày của bạn, để bạn đạt được điều mà tác giả gọi là “lợi thế tin cậy”. Cuốn sách cũng thảo luận về cách xây dựng lại niềm tin sau khi nó bị tổn hại.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn
-Bất kỳ ai giao dịch với khách hàng một cách thường xuyên
-Bất cứ ai muốn cải thiện các mối quan hệ của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
-Bất cứ ai muốn tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của lòng tin đối với tất cả cuộc sống của chúng ta
Ai viết ra cuốn sách này ?
David Horsager là nhà tư vấn chiến lược kinh doanh và diễn giả chính. Từ kinh nghiệm trực tiếp của mình với tư cách là giám đốc của K-Life Inc., đồng thời là người sáng lập của Special Delivery Productions, anh ấy đã học được rằng khả năng giành được sự tin tưởng quan trọng như thế nào đối với sự thành công của một doanh nghiệp. Horsager cũng làm trợ giảng cho Giáo sư về Lãnh đạo Tổ chức cho chương trình sau đại học của Đại học Bethel.
Phụ lục
1
Có được lợi thế tin cậy, lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của bạn.
2
Được tin cậy là điều tuyệt vời cho việc kinh doanh: bạn có được khách hàng trung thành, quảng cáo miễn phí và mạng lưới an toàn.
3
Rõ ràng: Biết những gì bạn muốn và cũng cho người khác biết để họ có thể tin tưởng bạn.
4
Lòng trắc ẩn: Để có được sự tin tưởng và tôn trọng, hãy nghĩ xa hơn bản thân và quan tâm đến người khác.
5
Tính cách: Sống đúng với giá trị đạo đức của mình và nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
6
Năng lực: Thay vì nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế, hãy duy trì năng lực của bạn bằng cách tiếp tục học hỏi.
7
Cam kết: Khi nó có giá trị, hãy tuân thủ những lời hứa của bạn ngay cả khi nó liên quan đến sự hy sinh.
8
Kết nối: Biết những người xung quanh bạn và xây dựng các mối quan hệ.
9
Đóng góp: Cung cấp và khen thưởng kết quả.
10
Tính nhất quán: Thực hành các trụ cột của niềm tin mỗi ngày và trong mọi việc bạn làm.
11
Tin tưởng vào người khác làm phát huy những phẩm chất tốt nhất của họ.
12
Niềm tin có thể được xây dựng lại - nếu bạn kiên nhẫn và sẵn sàng đi xa hơn.
13
Xây dựng lòng tin trên toàn cầu đòi hỏi bạn phải phóng đại nỗ lực của mình.
14
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm