Con Đường của Đặc Vụ SEAL
export
No Image
Con Đường của Đặc Vụ SEAL
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Con Đường của Đặc Vụ SEAL" dựa trên kinh nghiệm của Navy SEALs để vạch ra những nguyên tắc cho phép họ trau dồi tinh thần dẻo dai và vượt trội. Nó cung cấp các bài tập tinh thần cần thiết để đối phó với bất kỳ thách thức nào trên con đường đạt được mục tiêu của bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Sinh viên chiến lược và chiến thuật kinh doanh
- Bất cứ ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mark Divine bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một kế toán công, sau đó hoàn thành khóa huấn luyện Navy SEAL và nghỉ hưu với cấp bậc chỉ huy vào năm 2011. Ngoài ra, anh ấy đã bắt đầu một số dự án kinh doanh, chẳng hạn như SEALFIT và NavySEALs.com.
Phụ lục
1
Tìm hiểu cách hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bằng cách sử dụng chiến thuật và chiến lược của Navy SEAL.
2
Để cuộc sống của bạn có ý nghĩa, bạn cần xác định rõ mục đích sống của mình.
3
Kiểm soát tâm trí để tập trung và tránh bị phân tâm.
4
Thách thức những điểm yếu của bạn để phát triển mạnh mẽ hơn.
5
Trau dồi tinh thần dẻo dai bằng cách xua đuổi nỗi sợ hãi và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực.
6
Khi bạn được kết nối với tiềm thức của mình, bạn sẽ đạt được những thành tích lớn hơn nữa.
7
Xây dựng một doanh nghiệp chống lại thất bại bằng cách chuyển nguồn lực đến những nơi cần thiết.
8
Nếu một sản phẩm không hoạt động tốt hoặc hết công suất, đừng vá víu nó: hãy phá vỡ và cải thiện nó.
9
Đừng gặp khó khăn trong chế độ phòng thủ: luôn ở thế tấn công.
10
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Con Đường của Đặc Vụ SEAL
Mark Divine
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Con Đường của Đặc Vụ SEAL" dựa trên kinh nghiệm của Navy SEALs để vạch ra những nguyên tắc cho phép họ trau dồi tinh thần dẻo dai và vượt trội. Nó cung cấp các bài tập tinh thần cần thiết để đối phó với bất kỳ thách thức nào trên con đường đạt được mục tiêu của bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Sinh viên chiến lược và chiến thuật kinh doanh
- Bất cứ ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mark Divine bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một kế toán công, sau đó hoàn thành khóa huấn luyện Navy SEAL và nghỉ hưu với cấp bậc chỉ huy vào năm 2011. Ngoài ra, anh ấy đã bắt đầu một số dự án kinh doanh, chẳng hạn như SEALFIT và NavySEALs.com.
Danh sách chương
01
Tìm hiểu cách hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bằng cách sử dụng chiến thuật và chiến lược của Navy SEAL.
02
Để cuộc sống của bạn có ý nghĩa, bạn cần xác định rõ mục đích sống của mình.
03
Kiểm soát tâm trí để tập trung và tránh bị phân tâm.
04
Thách thức những điểm yếu của bạn để phát triển mạnh mẽ hơn.
05
Trau dồi tinh thần dẻo dai bằng cách xua đuổi nỗi sợ hãi và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực.
06
Khi bạn được kết nối với tiềm thức của mình, bạn sẽ đạt được những thành tích lớn hơn nữa.
07
Xây dựng một doanh nghiệp chống lại thất bại bằng cách chuyển nguồn lực đến những nơi cần thiết.
08
Nếu một sản phẩm không hoạt động tốt hoặc hết công suất, đừng vá víu nó: hãy phá vỡ và cải thiện nó.
09
Đừng gặp khó khăn trong chế độ phòng thủ: luôn ở thế tấn công.
10
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Con Đường của Đặc Vụ SEAL
Mark Divine
Những gì về sách?
"Con Đường của Đặc Vụ SEAL" dựa trên kinh nghiệm của Navy SEALs để vạch ra những nguyên tắc cho phép họ trau dồi tinh thần dẻo dai và vượt trội. Nó cung cấp các bài tập tinh thần cần thiết để đối phó với bất kỳ thách thức nào trên con đường đạt được mục tiêu của bạn.
Ai nên đọc sách này ?
- Sinh viên chiến lược và chiến thuật kinh doanh
- Bất cứ ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình
Ai viết ra cuốn sách này ?
Mark Divine bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với tư cách là một kế toán công, sau đó hoàn thành khóa huấn luyện Navy SEAL và nghỉ hưu với cấp bậc chỉ huy vào năm 2011. Ngoài ra, anh ấy đã bắt đầu một số dự án kinh doanh, chẳng hạn như SEALFIT và NavySEALs.com.
Phụ lục
1
Tìm hiểu cách hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bằng cách sử dụng chiến thuật và chiến lược của Navy SEAL.
2
Để cuộc sống của bạn có ý nghĩa, bạn cần xác định rõ mục đích sống của mình.
3
Kiểm soát tâm trí để tập trung và tránh bị phân tâm.
4
Thách thức những điểm yếu của bạn để phát triển mạnh mẽ hơn.
5
Trau dồi tinh thần dẻo dai bằng cách xua đuổi nỗi sợ hãi và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực.
6
Khi bạn được kết nối với tiềm thức của mình, bạn sẽ đạt được những thành tích lớn hơn nữa.
7
Xây dựng một doanh nghiệp chống lại thất bại bằng cách chuyển nguồn lực đến những nơi cần thiết.
8
Nếu một sản phẩm không hoạt động tốt hoặc hết công suất, đừng vá víu nó: hãy phá vỡ và cải thiện nó.
9
Đừng gặp khó khăn trong chế độ phòng thủ: luôn ở thế tấn công.
10
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm