Con người đặc biệt
export
No Image
Con người đặc biệt
Mua ngay
Những gì về sách ?
Con người đặc biệt (2015) là hướng dẫn bạn để hiểu về chứng tự kỷ và cách nó ảnh hưởng đến những người sống chung với nó. Cuốn sách này xem xét những thách thức hàng ngày mà những người mắc chứng tự kỷ phải đối mặt và xem xét cách mà những người trong cuộc sống của họ, từ gia đình đến giáo viên và trợ lý, có thể hỗ trợ và khuyến khích họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và anh chị em của trẻ tự kỷ
- Sinh viên tâm lý
- Các trợ lý và giáo viên có nhu cầu đặc biệt
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ Barry M. Prizant, đã dành bốn thập kỷ làm việc về chủ đề tự kỷ trong các trường đại học, phòng khám bệnh viện, các chương trình trại hè, thực hành tư nhân và tư vấn.
Tom Fields-Meyer là tác giả của Theo dõi Ezra, một cuốn sách về mối quan hệ của ông với đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình. Bài viết của ông đã được đăng trên New York Times Magazine, Wall Street Journal và Los Angeles Times.
Phụ lục
1
Học cách trở nên nhân từ đặc biệt với con người đặc biệt.
2
Thay vì cố gắng kiểm soát người tự kỷ, chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách hiểu hành vi của họ.
3
Lắng nghe những người mắc chứng tự kỷ là một bước quan trọng để hỗ trợ họ.
4
Mọi người trong phổ phải đấu tranh với các dấu hiệu xã hội tinh tế, vì vậy giao tiếp trực tiếp là điều cần thiết.
5
Bạn có thể hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ bằng cách hạn chế những điều không thể đoán trước và đưa họ vào tầm kiểm soát.
6
Khuyến khích người tự kỷ xây dựng lòng nhiệt tình của họ có thể mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
7
Một số người tự nhiên trong việc kết nối với những người mắc chứng tự kỷ, và tất cả họ đều có chung một số đặc điểm.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Con người đặc biệt
Barry M. Prizant, PhD, with Tom Fields-Meyer
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Con người đặc biệt (2015) là hướng dẫn bạn để hiểu về chứng tự kỷ và cách nó ảnh hưởng đến những người sống chung với nó. Cuốn sách này xem xét những thách thức hàng ngày mà những người mắc chứng tự kỷ phải đối mặt và xem xét cách mà những người trong cuộc sống của họ, từ gia đình đến giáo viên và trợ lý, có thể hỗ trợ và khuyến khích họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và anh chị em của trẻ tự kỷ
- Sinh viên tâm lý
- Các trợ lý và giáo viên có nhu cầu đặc biệt
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ Barry M. Prizant, đã dành bốn thập kỷ làm việc về chủ đề tự kỷ trong các trường đại học, phòng khám bệnh viện, các chương trình trại hè, thực hành tư nhân và tư vấn.
Tom Fields-Meyer là tác giả của Theo dõi Ezra, một cuốn sách về mối quan hệ của ông với đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình. Bài viết của ông đã được đăng trên New York Times Magazine, Wall Street Journal và Los Angeles Times.
Danh sách chương
01
Học cách trở nên nhân từ đặc biệt với con người đặc biệt.
02
Thay vì cố gắng kiểm soát người tự kỷ, chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách hiểu hành vi của họ.
03
Lắng nghe những người mắc chứng tự kỷ là một bước quan trọng để hỗ trợ họ.
04
Mọi người trong phổ phải đấu tranh với các dấu hiệu xã hội tinh tế, vì vậy giao tiếp trực tiếp là điều cần thiết.
05
Bạn có thể hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ bằng cách hạn chế những điều không thể đoán trước và đưa họ vào tầm kiểm soát.
06
Khuyến khích người tự kỷ xây dựng lòng nhiệt tình của họ có thể mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
07
Một số người tự nhiên trong việc kết nối với những người mắc chứng tự kỷ, và tất cả họ đều có chung một số đặc điểm.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Con người đặc biệt
Barry M. Prizant, PhD, with Tom Fields-Meyer
Những gì về sách?
Con người đặc biệt (2015) là hướng dẫn bạn để hiểu về chứng tự kỷ và cách nó ảnh hưởng đến những người sống chung với nó. Cuốn sách này xem xét những thách thức hàng ngày mà những người mắc chứng tự kỷ phải đối mặt và xem xét cách mà những người trong cuộc sống của họ, từ gia đình đến giáo viên và trợ lý, có thể hỗ trợ và khuyến khích họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Cha mẹ và anh chị em của trẻ tự kỷ
- Sinh viên tâm lý
- Các trợ lý và giáo viên có nhu cầu đặc biệt
Ai viết ra cuốn sách này ?
Tiến sĩ Barry M. Prizant, đã dành bốn thập kỷ làm việc về chủ đề tự kỷ trong các trường đại học, phòng khám bệnh viện, các chương trình trại hè, thực hành tư nhân và tư vấn.
Tom Fields-Meyer là tác giả của Theo dõi Ezra, một cuốn sách về mối quan hệ của ông với đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình. Bài viết của ông đã được đăng trên New York Times Magazine, Wall Street Journal và Los Angeles Times.
Phụ lục
1
Học cách trở nên nhân từ đặc biệt với con người đặc biệt.
2
Thay vì cố gắng kiểm soát người tự kỷ, chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách hiểu hành vi của họ.
3
Lắng nghe những người mắc chứng tự kỷ là một bước quan trọng để hỗ trợ họ.
4
Mọi người trong phổ phải đấu tranh với các dấu hiệu xã hội tinh tế, vì vậy giao tiếp trực tiếp là điều cần thiết.
5
Bạn có thể hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ bằng cách hạn chế những điều không thể đoán trước và đưa họ vào tầm kiểm soát.
6
Khuyến khích người tự kỷ xây dựng lòng nhiệt tình của họ có thể mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
7
Một số người tự nhiên trong việc kết nối với những người mắc chứng tự kỷ, và tất cả họ đều có chung một số đặc điểm.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm