Trí nhớ vô hạn
export
No Image
Trí nhớ vô hạn
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách Trí nhớ vô hạn được xuất bản năm (2014) giải thích các kỹ thuật ghi nhớ sẽ giúp bạn ghi nhớ và lưu giữ bất kỳ thông tin nào bạn muốn. Những điều trong cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp và lưu trữ thông tin trong tâm trí để bạn không bao giờ quên thông tin đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người hay quên kinh niên
- Người hâm mộ các sự kiện và con số
- Bất cứ ai gặp khó khăn trong việc nhớ tên.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Kevin Horsley là một chuyên gia khi nói về cách trí óc hoạt động và ỗng cũng là một trong số rất ít người nhận được danh hiệu Kiện tướng quốc tế về trí nhớ. Hiện tại Kevin Horsley đang làm cố vấn cho các tổ chức trên thế giới về cách tiếp cận học tập, động lực và sự sáng tạo.
Phụ lục
1
Trí nhớ tốt hơn.
2
Nếu bạn muốn nâng cao sự tập trung của mình, bạn phải làm trong sạch tâm trí và tham gia ngay bây giờ.
3
Sử dụng sự sáng tạo của bạn để mang thông tin vào cuộc sống theo một cách thú vị sẽ giúp bạn ghi nhớ những thông tin đó.
4
Sắp xếp thông tin thành các loại đã có sẵn trong bộ nhớ dài hạn của bạn.
5
Sử dụng âm thanh để nhớ con số và ngày tháng.
6
Hãy dùng hệ thống bốn chữ C để nhớ tên.
7
Ngăn chặn bản thân bạn quên thông tin bằng cách xem lại thông tin đó.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Trí nhớ vô hạn
Kevin Horsley
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách Trí nhớ vô hạn được xuất bản năm (2014) giải thích các kỹ thuật ghi nhớ sẽ giúp bạn ghi nhớ và lưu giữ bất kỳ thông tin nào bạn muốn. Những điều trong cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp và lưu trữ thông tin trong tâm trí để bạn không bao giờ quên thông tin đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người hay quên kinh niên
- Người hâm mộ các sự kiện và con số
- Bất cứ ai gặp khó khăn trong việc nhớ tên.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Kevin Horsley là một chuyên gia khi nói về cách trí óc hoạt động và ỗng cũng là một trong số rất ít người nhận được danh hiệu Kiện tướng quốc tế về trí nhớ. Hiện tại Kevin Horsley đang làm cố vấn cho các tổ chức trên thế giới về cách tiếp cận học tập, động lực và sự sáng tạo.
Danh sách chương
01
Trí nhớ tốt hơn.
02
Nếu bạn muốn nâng cao sự tập trung của mình, bạn phải làm trong sạch tâm trí và tham gia ngay bây giờ.
03
Sử dụng sự sáng tạo của bạn để mang thông tin vào cuộc sống theo một cách thú vị sẽ giúp bạn ghi nhớ những thông tin đó.
04
Sắp xếp thông tin thành các loại đã có sẵn trong bộ nhớ dài hạn của bạn.
05
Sử dụng âm thanh để nhớ con số và ngày tháng.
06
Hãy dùng hệ thống bốn chữ C để nhớ tên.
07
Ngăn chặn bản thân bạn quên thông tin bằng cách xem lại thông tin đó.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Trí nhớ vô hạn
Kevin Horsley
Những gì về sách?
Cuốn sách Trí nhớ vô hạn được xuất bản năm (2014) giải thích các kỹ thuật ghi nhớ sẽ giúp bạn ghi nhớ và lưu giữ bất kỳ thông tin nào bạn muốn. Những điều trong cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp và lưu trữ thông tin trong tâm trí để bạn không bao giờ quên thông tin đó.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người hay quên kinh niên
- Người hâm mộ các sự kiện và con số
- Bất cứ ai gặp khó khăn trong việc nhớ tên.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Kevin Horsley là một chuyên gia khi nói về cách trí óc hoạt động và ỗng cũng là một trong số rất ít người nhận được danh hiệu Kiện tướng quốc tế về trí nhớ. Hiện tại Kevin Horsley đang làm cố vấn cho các tổ chức trên thế giới về cách tiếp cận học tập, động lực và sự sáng tạo.
Phụ lục
1
Trí nhớ tốt hơn.
2
Nếu bạn muốn nâng cao sự tập trung của mình, bạn phải làm trong sạch tâm trí và tham gia ngay bây giờ.
3
Sử dụng sự sáng tạo của bạn để mang thông tin vào cuộc sống theo một cách thú vị sẽ giúp bạn ghi nhớ những thông tin đó.
4
Sắp xếp thông tin thành các loại đã có sẵn trong bộ nhớ dài hạn của bạn.
5
Sử dụng âm thanh để nhớ con số và ngày tháng.
6
Hãy dùng hệ thống bốn chữ C để nhớ tên.
7
Ngăn chặn bản thân bạn quên thông tin bằng cách xem lại thông tin đó.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm