Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
export
No Image
Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
Những gì về sách ?
"Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" (1997) đưa ra biện pháp khắc phục cho các vấn đề của cuộc sống hiện đại ngày nay. Cuốn sách còn kể câu chuyện về sự giác ngộ của vị cựu luật sư Julian Mantle, đưa ra lời khuyên về cách sống một cuộc sống hạnh phúc, bổ ích và được khai sáng nhiều hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Người yêu thích sách tự cải thiện bản thân
- Những người quan tâm đến thần bí phương Đông
- Những người nghiện công việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Robin S. Sharma - một cựu luật sư, một diễn giả chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực cải thiện cuộc sống và lãnh đạo. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Megaliving: 30 Days to a Perfect Life và The Saint, the Surfer, and the CEO
Phụ lục
1
Thay đổi quan điểm cuộc sống của bạn thông qua đọc một truyền thuyết thần bí.
2
Trong khi vẫn đang làm việc như một luật sư giàu có, đầy quyền lực, Julian Mantle đã có một sự thức tỉnh trong tâm tưởng.
3
Một truyền thuyết thần bí răn dạy bảy nguyên tắc của phương thức Sivana.
4
Tìm kiếm sự viên mãn chính là vấn đề làm chủ tâm trí của bạn.
5
Để sống một cuộc sống viên mãn, bạn cần một mục đích để dẫn lối.
6
Tự cải thiện bản thân một cách liên tục là chìa khóa cho một cuộc sống rạng rỡ.
7
Sống một cuộc sống có kỷ luật và quản lý thời gian một cách khôn ngoan.
8
Đối xử vị tha với người khác và sống cho hiện tại vì một sự tồn tại vui vẻ, có ích.
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
Robin S. Sharma
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" (1997) đưa ra biện pháp khắc phục cho các vấn đề của cuộc sống hiện đại ngày nay. Cuốn sách còn kể câu chuyện về sự giác ngộ của vị cựu luật sư Julian Mantle, đưa ra lời khuyên về cách sống một cuộc sống hạnh phúc, bổ ích và được khai sáng nhiều hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Người yêu thích sách tự cải thiện bản thân
- Những người quan tâm đến thần bí phương Đông
- Những người nghiện công việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Robin S. Sharma - một cựu luật sư, một diễn giả chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực cải thiện cuộc sống và lãnh đạo. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Megaliving: 30 Days to a Perfect Life và The Saint, the Surfer, and the CEO
Danh sách chương
01
Thay đổi quan điểm cuộc sống của bạn thông qua đọc một truyền thuyết thần bí.
02
Trong khi vẫn đang làm việc như một luật sư giàu có, đầy quyền lực, Julian Mantle đã có một sự thức tỉnh trong tâm tưởng.
03
Một truyền thuyết thần bí răn dạy bảy nguyên tắc của phương thức Sivana.
04
Tìm kiếm sự viên mãn chính là vấn đề làm chủ tâm trí của bạn.
05
Để sống một cuộc sống viên mãn, bạn cần một mục đích để dẫn lối.
06
Tự cải thiện bản thân một cách liên tục là chìa khóa cho một cuộc sống rạng rỡ.
07
Sống một cuộc sống có kỷ luật và quản lý thời gian một cách khôn ngoan.
08
Đối xử vị tha với người khác và sống cho hiện tại vì một sự tồn tại vui vẻ, có ích.
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari
Robin S. Sharma
Những gì về sách?
"Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari" (1997) đưa ra biện pháp khắc phục cho các vấn đề của cuộc sống hiện đại ngày nay. Cuốn sách còn kể câu chuyện về sự giác ngộ của vị cựu luật sư Julian Mantle, đưa ra lời khuyên về cách sống một cuộc sống hạnh phúc, bổ ích và được khai sáng nhiều hơn.
Ai nên đọc sách này ?
- Người yêu thích sách tự cải thiện bản thân
- Những người quan tâm đến thần bí phương Đông
- Những người nghiện công việc
Ai viết ra cuốn sách này ?
Robin S. Sharma - một cựu luật sư, một diễn giả chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực cải thiện cuộc sống và lãnh đạo. Những cuốn sách khác của ông bao gồm Megaliving: 30 Days to a Perfect Life và The Saint, the Surfer, and the CEO
Phụ lục
1
Thay đổi quan điểm cuộc sống của bạn thông qua đọc một truyền thuyết thần bí.
2
Trong khi vẫn đang làm việc như một luật sư giàu có, đầy quyền lực, Julian Mantle đã có một sự thức tỉnh trong tâm tưởng.
3
Một truyền thuyết thần bí răn dạy bảy nguyên tắc của phương thức Sivana.
4
Tìm kiếm sự viên mãn chính là vấn đề làm chủ tâm trí của bạn.
5
Để sống một cuộc sống viên mãn, bạn cần một mục đích để dẫn lối.
6
Tự cải thiện bản thân một cách liên tục là chìa khóa cho một cuộc sống rạng rỡ.
7
Sống một cuộc sống có kỷ luật và quản lý thời gian một cách khôn ngoan.
8
Đối xử vị tha với người khác và sống cho hiện tại vì một sự tồn tại vui vẻ, có ích.
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm