Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm
export
No Image
Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm" là về các loại sai lầm chúng ta thường mắc phải và lý do đằng sau chúng. Với trọng tâm rộng lớn bao gồm khoa học thần kinh, tâm lý học và kinh tế học, cuốn sách cung cấp những lời giải thích thuyết phục cho nhận thức sai lầm của chúng ta, việc chúng ta không thể nhớ lại dữ liệu đơn giản và nhiều thành kiến chỉ đạo việc ra quyết định mà chúng ta không hề hay biết.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai mong muốn hiểu cơ chế đằng sau lỗi của con người
-Bất cứ ai luôn tự hỏi tại sao họ không bao giờ tìm thấy sai lầm trong công việc của mình
-Bất kỳ ai muốn biết tại sao họ dường như không thể nhớ tên, mã PIN hoặc mật khẩu của chính họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Joseph Hallinan là một nhà báo và nhà văn đã viết cho Wall Street Journal và giành được giải thưởng Pulitzer cho phóng sự điều tra của mình. Bên cạnh cuốn sách này, Hallinan cũng đã viết tác phẩm đoạt giải thưởng Going Up the River: "Travels in Prison Nation" và gần đây nhất là "Kidding Ours yourself: The Hidden Powers of Self-Deception".
Phụ lục
1
Học cách nhận ra sai lầm của bạn và tránh mắc phải trong tương lai.
2
Tầm nhìn của chúng ta về thế giới bị giới hạn bởi đôi mắt và tâm trí của chúng ta.
3
Việc ghi nhớ thông tin có ý nghĩa dễ dàng hơn nhiều so với dữ liệu ngẫu nhiên.
4
Chúng ta nhanh chóng đưa ra phán quyết dựa trên các tiêu chí mà chúng ta thậm chí không biết.
5
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta đơn giản hóa một cách có hệ thống những gì chúng ta học được về thế giới.
6
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mẫu thay vì các thông tin đơn lẻ.
7
Chúng ta có xu hướng nhìn nhận những suy nghĩ và hành động trong quá khứ của mình theo hướng thuận lợi.
8
Chúng ta đánh giá quá cao lợi ích của đa nhiệm.
9
Tất cả chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng mình giỏi hơn thực tế và đàn ông đặc biệt dễ bị tự tin thái quá.
10
Các chỉnh sửa nhỏ trong thiết kế sản phẩm, thực hành chuyên nghiệp và trình bày dữ liệu có thể giúp ngăn ngừa sai lầm.
11
Tính đến các yếu tố khiến chúng ta thất bại có thể giúp chúng ta tránh được thất bại.
12
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm
Joseph T. Hallinan
No Image12 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm" là về các loại sai lầm chúng ta thường mắc phải và lý do đằng sau chúng. Với trọng tâm rộng lớn bao gồm khoa học thần kinh, tâm lý học và kinh tế học, cuốn sách cung cấp những lời giải thích thuyết phục cho nhận thức sai lầm của chúng ta, việc chúng ta không thể nhớ lại dữ liệu đơn giản và nhiều thành kiến chỉ đạo việc ra quyết định mà chúng ta không hề hay biết.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai mong muốn hiểu cơ chế đằng sau lỗi của con người
-Bất cứ ai luôn tự hỏi tại sao họ không bao giờ tìm thấy sai lầm trong công việc của mình
-Bất kỳ ai muốn biết tại sao họ dường như không thể nhớ tên, mã PIN hoặc mật khẩu của chính họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Joseph Hallinan là một nhà báo và nhà văn đã viết cho Wall Street Journal và giành được giải thưởng Pulitzer cho phóng sự điều tra của mình. Bên cạnh cuốn sách này, Hallinan cũng đã viết tác phẩm đoạt giải thưởng Going Up the River: "Travels in Prison Nation" và gần đây nhất là "Kidding Ours yourself: The Hidden Powers of Self-Deception".
Danh sách chương
01
Học cách nhận ra sai lầm của bạn và tránh mắc phải trong tương lai.
02
Tầm nhìn của chúng ta về thế giới bị giới hạn bởi đôi mắt và tâm trí của chúng ta.
03
Việc ghi nhớ thông tin có ý nghĩa dễ dàng hơn nhiều so với dữ liệu ngẫu nhiên.
04
Chúng ta nhanh chóng đưa ra phán quyết dựa trên các tiêu chí mà chúng ta thậm chí không biết.
05
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta đơn giản hóa một cách có hệ thống những gì chúng ta học được về thế giới.
06
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mẫu thay vì các thông tin đơn lẻ.
07
Chúng ta có xu hướng nhìn nhận những suy nghĩ và hành động trong quá khứ của mình theo hướng thuận lợi.
08
Chúng ta đánh giá quá cao lợi ích của đa nhiệm.
09
Tất cả chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng mình giỏi hơn thực tế và đàn ông đặc biệt dễ bị tự tin thái quá.
10
Các chỉnh sửa nhỏ trong thiết kế sản phẩm, thực hành chuyên nghiệp và trình bày dữ liệu có thể giúp ngăn ngừa sai lầm.
11
Tính đến các yếu tố khiến chúng ta thất bại có thể giúp chúng ta tránh được thất bại.
12
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm
Joseph T. Hallinan
Những gì về sách?
"Tại Sao Chúng Ta Mắc Sai Lầm" là về các loại sai lầm chúng ta thường mắc phải và lý do đằng sau chúng. Với trọng tâm rộng lớn bao gồm khoa học thần kinh, tâm lý học và kinh tế học, cuốn sách cung cấp những lời giải thích thuyết phục cho nhận thức sai lầm của chúng ta, việc chúng ta không thể nhớ lại dữ liệu đơn giản và nhiều thành kiến chỉ đạo việc ra quyết định mà chúng ta không hề hay biết.
Ai nên đọc sách này ?
-Bất cứ ai mong muốn hiểu cơ chế đằng sau lỗi của con người
-Bất cứ ai luôn tự hỏi tại sao họ không bao giờ tìm thấy sai lầm trong công việc của mình
-Bất kỳ ai muốn biết tại sao họ dường như không thể nhớ tên, mã PIN hoặc mật khẩu của chính họ
Ai viết ra cuốn sách này ?
Joseph Hallinan là một nhà báo và nhà văn đã viết cho Wall Street Journal và giành được giải thưởng Pulitzer cho phóng sự điều tra của mình. Bên cạnh cuốn sách này, Hallinan cũng đã viết tác phẩm đoạt giải thưởng Going Up the River: "Travels in Prison Nation" và gần đây nhất là "Kidding Ours yourself: The Hidden Powers of Self-Deception".
Phụ lục
1
Học cách nhận ra sai lầm của bạn và tránh mắc phải trong tương lai.
2
Tầm nhìn của chúng ta về thế giới bị giới hạn bởi đôi mắt và tâm trí của chúng ta.
3
Việc ghi nhớ thông tin có ý nghĩa dễ dàng hơn nhiều so với dữ liệu ngẫu nhiên.
4
Chúng ta nhanh chóng đưa ra phán quyết dựa trên các tiêu chí mà chúng ta thậm chí không biết.
5
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta đơn giản hóa một cách có hệ thống những gì chúng ta học được về thế giới.
6
Chúng ta mắc sai lầm bởi vì chúng ta có xu hướng nhìn thấy các mẫu thay vì các thông tin đơn lẻ.
7
Chúng ta có xu hướng nhìn nhận những suy nghĩ và hành động trong quá khứ của mình theo hướng thuận lợi.
8
Chúng ta đánh giá quá cao lợi ích của đa nhiệm.
9
Tất cả chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng mình giỏi hơn thực tế và đàn ông đặc biệt dễ bị tự tin thái quá.
10
Các chỉnh sửa nhỏ trong thiết kế sản phẩm, thực hành chuyên nghiệp và trình bày dữ liệu có thể giúp ngăn ngừa sai lầm.
11
Tính đến các yếu tố khiến chúng ta thất bại có thể giúp chúng ta tránh được thất bại.
12
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm